HELSENORGE

Invitasjon til markedsdialog

Konferanse, 16.04.2018, SUS2023

Entreprise K2201 og K2202 Råbygg

SUS2023 inviterer herved til en markedsdialog med entreprenører som kan være interessert i nevnte entrepriser.

Helse Stavanger HF v/SUS2023 har kunngjort konkurranse med prekvalifisering for entreprisene K2201 og K2202 Råbygg med søknadsfrist før påske i forbindelse med første byggetrinn nytt universitetssjukehus på Ullandhaug i Stavanger. Da fristen for innlevering av søknad for deltakelse i konkurransen gikk ut var ingen søknader om å delta mottatt.

Siden forrige konkurranse ikke førte frem, ønsker oppdragsgiver dialog med markedet for å få innspill til konkurransegrunnlag for ny konkurranse.

Det opprinnelige konkurransegrunnlaget fra den forrige konkurransen kan hentes her:
http://helsestavanger.itbase.no/SUS2023Anbudsmapper/
Brukerid: K2201
Passord: K2201

Når og hvor

Dato
16.04.2018 
Klokkeslett
14:00-16:30
Sted
Arkivenes hus, møterom journalen
 
Arrangør
SUS2023 Sykehusutbygging
 
Kontaktinformasjon
Påmelding sendes per e-post til christin.vik.eliassen@sus.no innen mandag 16. april kl 10.00
 

Agenda:
 Hovedstrategier og entrepriser – Prosjektdirektør
 Byggstrategi og prefabrikasjon – Hovedarkitekt
 Anskaffelse og kontraktstrategi – Prosjektleder prosjektering

SUS2023 ønsker en konstruktiv og god dialog med markedet, og håper at flest mulig interesserte entreprenører kan delta og komme med gode innspill til den videre prosessen.

Vi er også interessert i innspill til andre entrepriser som; Sprengning og graving og Fundament og betong.

Fant du det du lette etter?