KOLS-skole

Kurs , Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Tidspunkt:

Kurs 4: 04.09.18 tom 27.09.18 (hver tirsdag og torsdag)

Kurs 5: 30.10.18 tom 22.11.18 (hver tirsdag og torsdag)

Klokken 09:00 - 14:30

Kurs for pasienter og pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Fra egen lege eller avdelingslege til lungemed. poliklinikk, SUS.
Henvisning sendes henvisningskontoret v/SUS.

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus
Inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med lungeseksjonen  
Innlegg fra
Lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, sykehusprest  
Kontakt
Lungemedisinsk poliklinikk
SUS, tlf: 51 51 94 31

Lærings- og mestringssenteret
SUS, tlf: 51 51 30 82
www.sus.no/lms

  
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
Det blir lett servering – alle betaler kr. 80 pr. gang

Innhold

 • Anatomi, fysiologi, medisinsk behandling
 • Inhalasjonsteknikk
 • Tilpasset gruppetrening med fysioterapeut
 • Riktig kosthold
 • Røyking og røykestopp
 • Tekniske hjelpemidler
 • Trygderettigheter
 • Anfallsmestring
 • Slimmobilisering
 • Avspenning
 • Energiøkonomisering