KOLS-skole

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Kurs høsten 2019:

Nytt opplæringstilbud fra høsten: 2 dagers opplæringstilbud

 • Tirsdag 10.09.19 og torsdag 12.09.19
 • Tirsdag 19.11.19 og torsdag 21.11.19

Klokken 09.00 - 14.30

2020:

 • Tirsdag 21.01.20 og torsdag 23.01.20
 • Tirsdag 24.03.20 og torsdag 26.03.20
 • Tirsdag 05.05.20 og torsdag 07.05.20

Kurs for pasienter og pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Fra fastlege eller avdelingslege til lungemed. poliklinikk, SUS.
Henvisning sendes henvisningskontoret v/SUS.

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus
Inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med lungeseksjonen  
Innlegg fra
Lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, sykehusprest  
Kontaktinformasjon
Lungemedisinsk poliklinikk
SUS, tlf: 51 51 94 31

Lærings- og mestringssenteret
SUS, tlf: 51 51 30 82
www.sus.no/lms

  
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
Det blir lett servering – alle betaler kr. 80 pr. gang

Innhold

 • Anatomi, fysiologi, medisinsk behandling
 • Inhalasjonsteknikk
 • Tilpasset gruppetrening med fysioterapeut
 • Riktig kosthold
 • Røyking og røykestopp
 • Tekniske hjelpemidler
 • Trygderettigheter
 • Anfallsmestring
 • Slimmobilisering
 • Avspenning
 • Energiøkonomisering