KOLS-skole

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

2020:

 • Tirsdag 21.01.20 og torsdag 23.01.20
 • Tirsdag 24.03.20 og torsdag 26.03.20 - Utsatt pga. koronapandemien
 • Tirsdag 05.05.20 og torsdag 07.05.20 - Utsatt
 • Tirsdag 08.09.20 og torsdag 10.09.20 - Videokonsultasjon i gruppe
 • Tirsdag 27.10.20 og torsdag 29.10.20 - Videokonsultasjon i gruppe

Kurs for pasienter og pårørende.

Klokken 09.00 - 14.30

For mer informasjon i påvente av kurs anbefaler vi nettsidene til:

 • NAAF (Norges Astma- og Allergiforbund) og LHL (Landsforeningen for hjerte og lungesyke)

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Fra fastlege eller avdelingslege til lungemed. poliklinikk, SUS.
Henvisning sendes henvisningskontoret v/SUS.

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus
Inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med lungeseksjonen  
Innlegg fra
Lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, sykehusprest  
Kontaktinformasjon
Lungemedisinsk poliklinikk
SUS, tlf: 51 51 94 31

Lærings- og mestringssenteret
SUS, tlf: 51 51 30 82
www.sus.no/lms

  
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
Det blir lett servering – alle betaler kr. 100.- pr. gang

Innhold

 • Anatomi, fysiologi, medisinsk behandling
 • Inhalasjonsteknikk
 • Tilpasset gruppetrening med fysioterapeut
 • Riktig kosthold
 • Røyking og røykestopp
 • Tekniske hjelpemidler
 • Trygderettigheter
 • Anfallsmestring
 • Slimmobilisering
 • Avspenning
 • Energiøkonomisering