KOLS-skole

Kurs , Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Kurs våren 2019:

 • 15.01.19 - 17.01.19 - 22.01.19 - 24.01.19 - 29.01.19 - 31.01.19 - 05.02.19 - 07.02.19: Tirsdag og torsdag
 • 05.03.19 - 07.03.19 - 12.03.19 - 14.03.19 - 19.03.19 - 21.03.19 - 26.03.19 - 28.03.19: Tirsdag og torsdag
 • 23.05.19 - 06.06.19 - 13.06.19 - 20.06.19: Torsdag

Klokken 09:00 - 14:30

Kurs for pasienter og pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Fra egen lege eller avdelingslege til lungemed. poliklinikk, SUS.
Henvisning sendes henvisningskontoret v/SUS.

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus
Inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med lungeseksjonen  
Innlegg fra
Lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, sykehusprest  
Kontakt
Lungemedisinsk poliklinikk
SUS, tlf: 51 51 94 31

Lærings- og mestringssenteret
SUS, tlf: 51 51 30 82
www.sus.no/lms

  
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
Det blir lett servering – alle betaler kr. 80 pr. gang

Innhold

 • Anatomi, fysiologi, medisinsk behandling
 • Inhalasjonsteknikk
 • Tilpasset gruppetrening med fysioterapeut
 • Riktig kosthold
 • Røyking og røykestopp
 • Tekniske hjelpemidler
 • Trygderettigheter
 • Anfallsmestring
 • Slimmobilisering
 • Avspenning
 • Energiøkonomisering