KOLS-skole

Kurs, 5 kurs i året, hver tirsdag og torsdag i 5 uker. kl 09.00-1430 , Lærings- og mestringssenteret

For pasienter med diagnostisert kols-sykdom.

Målsetting:

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre. Du er velkommen til å ta med deg en av de nærmeste på kurset

Høsten 2017:

Kurs tirsdag og torsdag : 05.09.17 - 07.09.17 - 12.09.17 - 14.09.17 - 19.09.17 -  21.09.17 - 26.09.17 - 28.09.17 - 03.10.17 - 05.10.17

KURSET SOM STARTER 05.09.17 ER AVLYST!

Kurs tirsdag og torsdag: 31.10.17 - 02.11.17 - 07.11.17 - 09.11.17 - 14.11.17 - 16.11.17 - 21.11.17 - 23.11.17 - 28.11.17 - 30.11.17

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Fra egen lege eller avdelingslege til lungemed. poliklinikk, SUS.
Henvisning sendes henvisningskontoret v/SUS.

Når og hvor

Tid
5 kurs i året, hver tirsdag og torsdag i 5 uker. kl 09.00-1430
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med lungeseksjonen  
Innlegg fra
Lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, sykehusprest  
Kontakt
Lungemedisinsk poliklinikk

Kontaktperson: Sykepleier Solveig Ruud v/lunge poliklinikk SUS, tlf: 51 51 94 31
www.sus.no/lms
  
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
Det blir lett servering – alle betaler kr. 80 pr. gang

Innhold

 • Anatomi, fysiologi, medisinsk behandling
 • Inhalasjonsteknikk
 • Tilpasset gruppetrening med fysioterapeut
 • Riktig kosthold
 • Røyking og røykestopp
 • Tekniske hjelpemidler
 • Trygderettigheter
 • Anfallsmestring
 • Slimmobilisering
 • Avspenning
 • Energiøkonomisering