KOLS-skole

Kurs , 5 kurs i året, hver tirsdag og torsdag i 4 uker. kl 09.00-1430 , Lærings- og mestringssenteret

For pasienter med diagnostisert kols-sykdom.

Målsetting:

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre. Du er velkommen til å ta med deg en av de nærmeste på kurset

5 kurs i året, hver tirsdag og torsdag i 4 uker. kl 09.00-1430

Tidspunkt:

16.01.18 - 18.01.18 - 23.01.18 - 25.01.18 - 30.01.18 - 01.02.18 - 06.02.18 - 08.02.18

06.03.18 - 08.03.18 - 13.03.18 - 15.03.18 - 20.03.18 - 22.03.18 - 03.04.18 - 05.04.18

24.05.18 - 31.05.18 - 07.06.18 - 14.06.18 (kurs kun torsdager) 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Fra egen lege eller avdelingslege til lungemed. poliklinikk, SUS.
Henvisning sendes henvisningskontoret v/SUS.

Når og hvor

Tid
5 kurs i året, hver tirsdag og torsdag i 4 uker. kl 09.00-1430
Klokkeslett
 
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med lungeseksjonen  
Innlegg fra
Lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, sykehusprest  
Kontakt
Lungemedisinsk poliklinikk
SUS, tlf: 51 51 94 31

Lærings- og mestringssenteret
SUS, tlf: 51 51 30 82
www.sus.no/lms

  
 

 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
Det blir lett servering – alle betaler kr. 80 pr. gang

Innhold

 • Anatomi, fysiologi, medisinsk behandling
 • Inhalasjonsteknikk
 • Tilpasset gruppetrening med fysioterapeut
 • Riktig kosthold
 • Røyking og røykestopp
 • Tekniske hjelpemidler
 • Trygderettigheter
 • Anfallsmestring
 • Slimmobilisering
 • Avspenning
 • Energiøkonomisering