Kurs for ungdom med overvekt

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Tid: 

2019: torsdag 3. oktober

Klokken 09:00 - 15:00

For ungdom (15-17 år) og foresatte.

Kurset går 2 ganger pr år over en dag.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege. Fastleger kan henvise ungdom med BMI på 30 til kurs uten å henvise til utredning ved Barne- og ungdomsklinikken. Dere får skriftlig bekreftelse om plass.

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Armauer Hansensvei 12, inngang 16. 
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Innlegg fra
Lege, fysioterapeut fra Frisklivssentral, klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier, psykiater fra BUPA og eldre ungdom med egen erfaring. 
Kontaktinformasjon
For mer informasjon – ta kontakt med:

Sykepleier, Barnepoliklinikken, telefon: 51 51 83 67 eller

Lærings- og mestringssenteret SUS, www.sus.no/lms 
E-mail: lms@sus.no    Telefon 51 51 30 82
 

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder) 
Det blir lett servering – alle betaler kr 80 for lunsj.
Vi anbefaler at begge foresatte deltar på kurset. Foresatte kan søke Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge Lov om folketrygd § 9-13 for kurset.  Vi anbefaler at foresatte tar kontakt med arbeidsgiver om de skal søke permisjon med eller uten lønn. Ungdom får med bekreftelse til skolen.  

Innhold i kurset:

  • Ka e problemet - overvekt og fedme hos ungdom, ved lege
  • Hva skjer i kroppen når vi spiser? ved Klinisk ernæringsfysiolog
  • Aktivitet og trening,  hva skjer i kroppen? Små steg, ved fysioterapeut
  • Tanker og følelser om mat, ved psykolog