Kurs for ungdom med overvekt

Kurs, Et årlig kurs over halvannen dag., Lærings- og mestringssenteret

Kurset er for ungdom 13-18 år med overvekt, og deres foresatte.

Målet for kurset er at deltakerne skal få god og sikker kunnskap, og mestre hverdagene sine bedre.

Innhold i kurset:

  • Hva skjer i kroppen ved overvekt?
  • Hva skjer i kroppen når vi spiser?
  • Aktivitet og trening.  Hva skjer i kroppen?
  • Gruppearbeid
  • Tanker og følelser om mat

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Når og hvor

Tid
Et årlig kurs over halvannen dag.
Sted
Lærings- og mestringssenteret
Armauer Hansensvei 12, inngang 16. 
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Innlegg fra
Lege, fysioterapeut fra Frisklivssentral, klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier, psykiater fra BUPA og eldre ungdom med egen erfaring. 
Kontakt
For mer informasjon – ta kontakt med:

Fredrikke Vikhammer, Barnepoliklinikken, telefon: 51 51 83 67 eller

Lærings- og mestringssenteret SUS, www.sus.no/lms 
E-mail: lms@sus.no    Telefon 51 51 30 82
 

Kursdag 1 er fra kl. 09.00 – ca 15.00.  Kursdag 2 er fra 0900 – 1130.

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder) 
Det blir lett servering – alle betaler kr 80 for lunsj dag 1
Foresatte kan søke Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge Lov om folketrygd § 9-13 for dag 1 på kurset.  Vi anbefaler at foresatte tar kontakt med arbeidsgiver om de skal søke permisjon med eller uten lønn