Kurs i Motiverende Intervju (MI)

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, arrangeres 1-2 ganger i året, FoU-enheten

Kurset går over totalt 3 dager (2 dager + 1 oppfølgingsdag) og inngår i divisjonens obligatorisk opplæringspakke for nyansatte individualterapeuter, men er også åpent for eksterne deltakere ved ledig kapasitet.

“MI - ikke en vidunderkur, men en måte å være på sammen med pasienten! "

Til bunn i MI ligger troen på at et ethvert menneske har ressurser til å gjøre endringer i sitt liv. Gjennom en empatisk kommunikasjonsstil, og aktiv bruk av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, skal behandlere bidra til å fremme og styrke pasientens egen motivasjon for endring. Målet for endringen skal komme fra pasienten selv. Behandlers rolle er å hjelpe pasienten å løse ambivalens knyttet til endringen, og fremme pasientens endringssnakk og tro på at endringen er mulig å gjennomføre. MI er stadig økende i popularitet og tiårs forskning har vist at metoden gir positive resultater, både innenfor rus og andre helsefaglige domener. 

Dato for neste kurs samt muligheter for påmelding legges ut så snart dette er klart.

Innhold:

Kursets innhold vil veksle mellom foredrag, filmvisning og praktiske øvelser. De første to dagene er etter hverandre, den siste etter 2. mnd., slik at deltakerne får god mulighet til øvelse i egen virksomhet før siste kursdagen. I grunnkurset vil vi ha fokus på menneskesyn, grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, motivasjon, ambivalensutforskning, motstandshåndtering samt endringssnakk og planarbeid.

Godkjenninger:

  • Norsk Psykologforening - 18 timers vedlikeholdsaktivitet.
  • Norsk Sykepleierforbund - totalt 18 timer ihht kurstimekravet i  godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Det er også søkt om godkjenning i Den norske legeforening og informasjon om eventuelle godkjenninger legges ut når det er klart.

Når og hvor

Tid
arrangeres 1-2 ganger i året
Sted
Jan Johnsens gate 12
FoU-enheten, 3. etasje i F-bygget, Jan Johnsens gate 12
 
Arrangør
FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontakt
Berit Lode Helland, FoU-enheten, Psykiatrisk divisjon, e-post berit.lode.helland@sus.no, telefon 51 51 56 25.