Kurs i Motiverende Intervju (MI)

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 31.01.2018-04.04.2018, FoU-enheten, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne

Kurset går over totalt 3 dager (2 dager + 1 oppfølgingsdag) og inngår i vår obligatoriske opplæringspakke for nyansatte individualterapeuter og som dybdekurs for miljøterapeuter, men er også åpent for eksterne deltakere ved ledig kapasitet.

“MI - ikke en vidunderkur, men en måte å være på sammen med pasienten! "

Til bunn i MI ligger troen på at et ethvert menneske har ressurser til å gjøre endringer i sitt liv. Gjennom en empatisk kommunikasjonsstil, og aktiv bruk av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, skal behandlere bidra til å fremme og styrke pasientens egen motivasjon for endring. Målet for endringen skal komme fra pasienten selv. Behandlers rolle er å hjelpe pasienten å løse ambivalens knyttet til endringen, og fremme pasientens endringssnakk og tro på at endringen er mulig å gjennomføre. MI er stadig økende i popularitet og tiårs forskning har vist at metoden gir positive resultater, både innenfor rus og andre helsefaglige domener. 

Tid og sted:

  • 1. samling: 31. januar-1. februar, kl 0830-1500
  • 2. samling - oppfølgingsdag: 4. april, kl 0830-1500

Begge samlinger avholdes i FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje F-bygg ved Stavanger Universitetssjukehus.

Innhold:

Kursets innhold vil veksle mellom foredrag, filmvisning og praktiske øvelser. De første to dagene er etter hverandre, den siste etter 2. mnd., slik at deltakerne får god mulighet til øvelse i egen virksomhet før siste kursdagen. I grunnkurset vil vi ha fokus på menneskesyn, grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, motivasjon, ambivalensutforskning, motstandshåndtering samt endringssnakk og planarbeid.

Detaljert program legges ut så snart det er klart.

Forelesere/kursledere:

  • Janne Årstad, forsker I, KORFOR Helse Stavanger. Utdannet sosionom med Master i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektivet. Har jobbet innenfor psykisk helse, rus og barnevern. Jobber nå med forskning på motivasjon og avhengighet ved KORFOR. Gjennomført grunnkurs og kurslederkurs i MI i regi av KoRus vest Stavanger og Stiftelsen Bergensklinikkene/KoRus vest Bergen. 
  •  Bente Sikveland, leder LAR Helse Stavanger. Utdannet sosionom med videreutdanning i psykisk helse og familieterapi. Master i helse- og sosialfag med fordypning innen brukerperspektivet. Har jobbet i mange år innenfor rusfeltet. Gjennomført grunnkurs og kurslederutdanning i MI i regi av Stiftelsen Bergensklinikkene/KoRus vest Bergen. Har hatt opplæring i Motiverende samtaler (MI) i flere år sammen med kollegaer fra KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. Målgruppene har vært både kommuneansatte og ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Påmelding og praktisk informasjon:

Bruk elektronisk påmeldingsskjema nedenfor. Kursavgiften er kr 3 000,- og inkluderer kursmateriell samt kaffe/te og lunsj. Kursavgiften kan enten betales direkte ved påmelding, eller man kan få tilsendt faktura i etterkant. Følg instruksjoner i påmeldingsskjemaet.
Påmeldingsskjema.

Godkjenninger:

  • Norsk Psykologforening - 18 timers vedlikeholdsaktivitet.
  • Norsk Sykepleierforbund - totalt 18 timer ihht kurstimekravet i  godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Det er også søkt om godkjenning i Den norske legeforening og informasjon om eventuelle godkjenninger legges ut når det er klart.

Når og hvor

Dato
31.01.2018-04.04.2018 
Klokkeslett
08:30-15:00 arrangeres 1-2 ganger i året
Sted
Jan Johnsens gate 12
FoU-enheten, 3. etasje i F-bygget, Stavanger Universitetssjukehus
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontaktinformasjon
Berit Lode Helland, FoU-enheten for psykisk helse, e-post berit.lode.helland@sus.no, telefon 51 51 56 25.
 
Mer informasjon
Elektronisk påmeldingsskjema Påmeldingsskjema. 
berit.lode.helland@sus.no
Fant du det du lette etter?