Kurs i selvhevdelse

Gruppeopplæring , Onsdager kl 13 - 15 , Sandnes DPS

 

Kurs for mennesker som strever med å mestre hverdagen på grunn av lav selvfølelse. I kurset har vi undervisning, refleksjonsøvelser og hjemmeoppgaver. Målet er å bli kjent med egne reaksjonsmåter og lære å håndtere vanskelige følelser som oppstår i møte med andre.

Selvhevdelse handler om hvordan vi forholder oss til andre.
Selvhevdelse er en balansekunst mellom egne og andres ønsker og behov.
Kjernen i selvhevdelse, er holdningen vi har til oss selv og den andre.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Krav til henvisning: Fra fastlege eller behandler

Når og hvor

Tid
Onsdager kl 13 - 15
Klokkeslett
 
Sted
Jonsokberget
  
Arrangør
Sandnes DPS
 
Kontakt
Gruppeledere:
Marit Evensen og Marianne Rognved
Tlf. 51740784 / 51740749
 

Kurset varer i ti uker og følger skoleruta.

Tema på kurset:

  • Selvfølelse – hva jeg synes om meg selv
  • Selvhevdelse – hvordan jeg forholder meg til andre
  • Kommunikasjonsferdigheter – om kroppsspråk og måten vi snakker med oss selv og andre.
  • Ulike reaksjonsmåter – selvsikker, passiv, aggressiv.
  • Våre rettigheter som menneske
  • Tanker, følelser og reaksjoner henger sammen og påvirker hverandre.
  • Presentasjon av konkrete «verktøy» for å håndtere ubehagelige følelser.

Antall deltakere: 6

Pris: 345 kr pr gang til frikortgrensen er nådd.

Ekskluderingskriterier:
Aktiv psykose, store problemer med konsentrasjonen, uro, rusproblematikk.