Kurs i selvhevdelse

Gruppeopplæring, Torsdager 12.00-14.30, Sandnes DPS

 

Kurs for mennesker som strever med å mestre hverdagen på grunn av lav selvfølelse. I kurset har vi undervisning, refleksjonsøvelser og hjemmeoppgaver. Målet er å bli kjent med egne reaksjonsmåter og lære å håndtere vanskelige følelser som oppstår i møte med andre.

Selvhevdelse handler om hvordan vi forholder oss til andre.
Selvhevdelse er en balansekunst mellom egne og andres ønsker og behov.
Kjernen i selvhevdelse, er holdningen vi har til oss selv og den andre.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Krav til henvisning: Fra fastlege eller behandler

Når og hvor

Tid
Torsdager 12.00-14.30
Klokkeslett
 
Sted
Jonsokberget
  
Arrangør
Sandnes DPS
 
Kontaktinformasjon
Gruppeledere:
Elisabeth Brekke og Marianne Rognved
Tlf. 51514045
 

Kurset arrangeres av Sandnes DPS, poliklinikk Strand. Det varer i ti uker og følger skoleruta.

Målgruppe:
Mennesker som strever med å mestre hverdagen pga. lav selvfølelse.

Arbeidsform/metode:
Undervisning, refleksjonsøvelse, hjemmeoppgaver.

Mål:
Bli kjent med egne reaksjonsmåter og lære å håndtere vanskelige følelser som oppstår i møte med andre.

Antall deltakere:
6

Pris:
351 kr pr gang til frikortgrensen er nådd.

Ekskluderingskriterier:
Aktiv psykose, store problemer med konsentrasjonen, uro, rusproblematikk.

Henvisningsfrist:
Fortløpende (kurs høst og vår)

Henvisningsadresse:
Elektronisk: Sandnes DPS, poliklinikk Strand

Gruppeledere:
Elisabeth Brekke (klinisk sosionom og familieterapeut)
Marianne Rongved (vernepleier) 

Tema på kurset:

  • Selvfølelse – hva jeg synes om meg selv
  • Selvhevdelse – hvordan jeg forholder meg til andre
  • Kommunikasjonsferdigheter – om kroppsspråk og måten vi snakker med oss selv og andre.
  • Ulike reaksjonsmåter – selvsikker, passiv, aggressiv.
  • Våre rettigheter som menneske
  • Tanker, følelser og reaksjoner henger sammen og påvirker hverandre.
  • Presentasjon av konkrete «verktøy» for å håndtere ubehagelige følelser.