Medforskerskole trinn 2-4, psykisk helse

Kurs , 11.05.2017-23.11.2017 , Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus inviterer til Medforskerskole trinn 2-4 i 2017.

Målsetting:

I tråd med nasjonale målsettinger å bringe forskere og pasienter/pårørende med erfaringskompetanse sammen i et felles læringsmiljø omkring grunnleggende forskningsmetodikk, for å tilføre/øke kvaliteten på forskningsprosjekter i Psykiatrisk divisjon, og for å sikre kvalifisert deltagelse fra pasienter/pårørende med erfaringskompetanse som aktive deltagere i utforming og gjennomføring av forskningsprosjekter.

Tid og sted:

  • Trinn 2: 11. mai 2017 kl 1100-1530
  • Trinn 3: 5. oktober 2017 kl 1100-1530 OBS! Ny dato.
  • Trinn 4: 23. november 2017 kl 1100-1530

Alle samlinger foregår i FoU-enheten for psykisk helsevern, 3. etasje i F-bygget, Stavanger Universitetssjukehus.

Trinn 1 av Medforskerskolen ble arrangert 30. november 2016. Man kan melde seg på trinn 2-4 selv om man ikke deltok på trinn 1.

Invitasjon med program.

Målgrupper:

  • Pasienter og brukere med erfaringskompetanse fra psykisk helsevern/psykiatri som ønsker å bidra til bedre og mer pasientnær forskning.
  • Forskere som er involvert i, eller ønsker å starte prosjekter som involverer kliniske problemstillinger.
  • Ansatte uten forskerkompetanse som ønsker å tilegne seg basal forskningskunnskap

Påmelding:

Meld deg på i elektronisk påmeldingsskjema nedenfor innen 5. mai 2017.

Påmeldingsskjema.

Når og hvor

Dato
11.05.2017-23.11.2017 
Klokkeslett
11:00-15:30 
Sted
Jan Johnsens gate 12
FoU-enheten, 3. etasje i F-bygget (Psykisk helse), Jan Johnsens gate 12.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige
 
Innlegg fra
Berit Lode Helland 
Kontakt
e-post berit.lode.helland@sus.no, telefon 51 51 56 25.
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.