Mestringskurs hjerte Egersund

Kurs, To kurs i halvåret, Rehabiliteringsavdelingen

Opplæringstilbud til pasienter og pårørende

Første kurs: 7. februar – 14. februar – 21. februar, 2017
Andre kurs: 29. august – 5. september – 12. september, 2017

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Legehenvisning sendes til:
Helse Stavanger HF,
Henvisningskontoret,
Seksjon rehabilitering Eigersund,
Postboks 8100,
4068 Stavanger

Når og hvor

Tid
To kurs i halvåret
Sted
Sjukehusveien 38
  
Arrangør
Rehabiliteringsavdelingen Eigersund
 
Kontakt
Kontakt avdelingen: 51 51 2047
eller fysioterapeut: 51 51 20 10 /
995 29 802