Mindfulness-Based Coping

Gruppeopplæring , En gang i uken, 2x45 minutter , Gruppepoliklinikk

MBC er et undervisningskurs i regi av gruppepoliklinikken ved Dalane distriktpsykiatriske senter.

MBSR er et kurs i "oppmerksomt nærvær" (mindfulness). Målgruppen er personer med kronisk psykosomatiske plager. Formålet med kurset er å bli mer oppmerksom og til stede i eget liv. På den måten kan man utvikle en våken, åpen og "ikkedømmende" holdning til det man erfarer i livet.

 

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisningen sendes til

Gruppepoliklinikken Dalane distriktspsykiatriske senter
Sjukehusveien 38
4370 Egersund
dalane.dps@sus.no

Når og hvor

Tid
En gang i uken, 2x45 minutter
Klokkeslett
 
Sted
Sjukehusveien 38
  
Arrangør
Dalane DPS gruppepoliklinikk
 
Kontakt
MbC-ansvarlig:
Kursleder
Kjersti B Tharaldsen
Telefon: 51 51 21 65

Avdelingsleder
Hanna Jorunn Pedersen
Telefon: 51 51 21 65
 

Kurset varer i 8 uker, og deltakerne møtes en gang i uken ved Dalane DPS. Hvert møte har en varighet på halvannen til to timer. Det tilbys også en hel dag med praktiske øvelser i løpet av kurset.

Opplegget er en videreutvikling av en bearbeidet modell fra "Center for Mindfulness" ved University of Massachusetts.

Konseptet har sitt utspring i kognitiv teori og terapi, men kurset er et rent pedagogisk opplegg. Formålet er å lære deltakerne ferdigheter og metoder for å, mer hensiktsmessig, håndtere det som i hverdagslivet oppleves som problematisk. MBC er inndelt i 5 moduler, med like mange hovedtema: Mindfulness, stressmestring, affektregulering, relasjonshåndtering, repetisjon/evaluering.

Les mer om kurset