Mindfulness og terapi

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 07.09.2017 , FoU-enheten, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne

Kompetansegruppen for bruk av mindfulness i klinikker for psykisk helse ved Stavanger Universitetssjukehus har tatt initiativ til en workshop om mindfulness og terapi med lege og forsker Michael de Vibe.

Tid og sted:

Torsdag 7. september, kl 0900-1500, i FoU-enheten for psykisk helsevern, 3. etasje i F-bygget.

Målgruppe:

Alle ansatte i klinikker for psykisk helsevern som driver terapi.

Innhold:

Hvilken betydning har mindfulness for terapeuten selv, synet på terapi, og for effekten av terapi? Dagen vil bestå av korte teoretiske innledninger, ulike mindfulnessøvelser, og refleksjon over betydningen av nærværet for oss selv og det arbeidet vi utfører. 

Program:

  • 0900-0910 Velkommen ved Christian Kommedal, leder for Kompetansegruppen for mindfulness
  • 0910-1000 Hva er mindfulness? Kort teoretisk innføring, deretter øvelser og refleksjoner
  • 1000-1010 Pause
  • 1010-1130 Nærværets betydning for terapeutens helse og livskvalitet
  • 1130-1200 Lunsj
  • 1200-1300 Terapeutens nærvær og den terapeutiske prosess
  • 1300-1315 Pause
  • 1315-1400 Bruk av mindfulness baserte terapiformer, effekter og virkningsmekanismer
  • 1400-1415 Pause
  • 1415-1500 Trening i mindfulness for terapeutene, hvordan kan vi få det til hos oss?

Om foreleser:

Michael de Vibe, lege og forsker. En anerkjent fagperson innenfor mindfulness i Norge. Skrev blant annet doktorgradsavhandlingen sin om mindfulness. Han er en veldig godt likt foredragsholder, som er pedagogisk, humoristisk og inkluderende i sin presentasjonsstil. Han arbeider også som seniorrådgiver i Seksjon for kvalitetsutvikling under Folkehelseinstituttet. Du kan lese mer om Michael de Vibe og hans arbeid på http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/de-vibe.

Godkjenninger:

Det blir søkt om godkjenning fra Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund. Informasjon om eventuelle godkjenninger legges ut så snart det er klart.

Påmelding:

Bruk elektronisk påmeldingsskjema nedenfor. Kursavgift er kr 1 000,- og inkluderer enkel servering (kaffe/te og lunsj) og eventuelt kursmateriell.

Påmeldingsskjema.

Når og hvor

Dato
07.09.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, 3. etasje i F-bygg i FoU-enheten - psykisk helse.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontakt
Berit Lode Helland, FoU-enheten - psykisk helse, tlf 51515625, e-post berit.lode.helland@sus.no.
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.