Mindfulness og terapi

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 19.09.2018, FoU-enheten, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne

Kompetansegruppen for bruk av mindfulness i klinikker for psykisk helse ved Stavanger Universitetssjukehus har tatt initiativ til en ny workshop om mindfulness og psykisk helse, denne gang ved terapeut og filosof Viggo Johansen.

Tid og sted:

Onsdag 19. september, kl 0900-1500, i FoU-enheten for psykisk helsevern, 3. etasje i F-bygget, Stavanger Universitetssjukehus.

Innhold:

Denne dagen skal vi gå inn i de virksomme elementene i mindfulness, både praktisk og teoretisk, både for å få en dypere forståelse av hvorfor mindfulness-trening kan være et viktig og virkningsfullt element innen psykisk helse, men også for å kjenne effekten av øvelsene på egen kropp og eget sinn. Det er ikke mulig å leve et liv uten å kjenne på vanskelige tanker og følelser – så kjernespørsmålet er egentlig: hvordan håndtere dem best mulig? Denne dagen skal vi utforske hvordan mindfulness-trening svarer på dette spørsmålet. For å leve et godt liv må vi lære oss å skille mellom det vi kan gjøre noe med og det vi ikke kan gjøre noe med. Neste skritt er å lære seg å gi slipp på alt i livet som er bortenfor vår kontroll OG så vende oppmerksomheten og kreftene våre til de elementene ved livet som vi faktisk kan påvirke.

Du vil blant annet lære dette:

  • Hvis jeg ikke kan kontrollere mine egne tanker og følelser, hvordan skal jeg forholde meg til dem da?
  • Aksept-strategier i møte med vanskelige tanker og følelser.
  • Hvordan du med mindfulness-trening kan mestre dysfunksjonelle tanke- og følelses-mønstre.
  • Teknikker for å bevare ro, fokus og konsentrasjon til tross for en hektisk hverdag.

Program:
0900-0910   Velkommen ved Christian Kommedal
0910-1000   Hvorfor er mindfulness viktig i psykisk helse?
1000-1010   Pause
1010-1130   Øvelser: både for terapeuten og klienten
1130-1200   Lunsj
1200-1300   Virksomme elementer i mindfulness
1300-1315   Pause
1315-1400   Øvelser
1400-1415   Pause
1415-1500   Virksomme elementer i mindfulness/
                      Oppsummering og avslutning

Om foreleser:

Viggo Johansen har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark. Han har 25 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2006 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner over hele Europa. Viggo har skrevet bøkene ”Indre stillhet - Å leve mindfulness”, Arneberg Forlag 2013 og "Stille vitne: mindfulness-meditasjon", Arneberg Forlag 2015.

Godkjenninger:

Det blir søkt om godkjenning fra Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund. Informasjon om eventuelle godkjenninger legges ut så snart det er klart.

Påmelding og praktisk informasjon:

Bruk elektronisk påmeldingsskjema nedenfor. Kursavgift er kr 1 000,- og inkluderer enkel servering (kaffe/te og lunsj) og eventuelt kursmateriell. I påmeldingsskjemaet kan du velge å betale direkte eller å få tilsendt faktura i etterkant av seminaret. Følg instruksjonene i påmeldingsskjemaet.

Klikk her for kart og informasjon parkering og kollektivtransport til og fra sykehuset.

Påmelding.

Når og hvor

Dato
19.09.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, 3. etasje i F-bygg i FoU-enheten - psykisk helse.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontaktinformasjon
Berit Lode Helland, FoU-enheten - psykisk helse, tlf 51515625, e-post berit.lode.helland@sus.no.
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  
berit.lode.helland@sus.no
Fant du det du lette etter?