Møteplassen for koordinerende enhet og samarbeidspartnere

Fagdag, 22.10.2019

Tema: Habilitering – koordinerte tjenester til de som trenger det.

Påmeldingsinfo:

Når og hvor

Dato
22.10.2019 
Klokkeslett
08:00-14:00
Sted
Sydbygget
Stavanger Universitetssjukehus, Aulaen, syd bygg 2. etg.
 
Kontaktinformasjon
Kjersti Eide
Telefon: 51512460

www.sus.no/ke
 
Mer informasjon
Kjersti.eide@sus.no  

Program

08:15Kaffe/te Registrering  
08:30 Velkommen

Kjersti Eide

Rådgiver koordinerende enhet Helse Stavanger / Regionalt kompetansesenter

08:35- 09:00Opplevelsen av å være avhengig av koordinerte tjenester Alice Fjærland pårørende/ brukerrepresentant
 09:05 -09:45

Regionalt prosjekt om pasientforløp for barn og unge med ervervet hjerneskade

  • Pasientforløp i HV
  • Nasjonalt prosjekt om godkjenningsordning for utenlandsopphold?

Hilde Rudlang

Seniorrådgiver

Helse Vest RHF

09:45- Pause 
10:00 -10:30 

Regionalt prosjekt om pasientforløp for barn og unge med ervervet hjerneskade

  • Ut fra kommunalt perspektiv
  • Hva blir kommunenes ansvar

Louise Warem fysioterapeut Stavanger kommune og

Siri Fossan Petersen, fysioterapeut Sandnes kommune 

10:30 -11:00

Hvordan jobber Koordinerende enhet i kommunen

  • Pakkeforløp psykisk helse og rus
  • Barn og unge med sammensatte behov

     

Iselin Seglem Levang

Koordinerende enhet

Eigersund kommune

11:00 Lunsj – Restaurant Svithun - pasienthotell

12:00-

12:30

Koordinering i praksis

  • Spesialisthelsetjenesten og kommune

Sigrun Einarsdottir psykologspesialist HS og Irene Skaland Johnsen

Fysioterapeut

Sandnes kommune

12:30- 13:15

Tverrfaglig barnehageteam 

- en samhandlingsmodell for å forebygge, oppdage og iverksette tiltak.

Anne Brit Vestly, seniorrådgiver,

Tone M Hammer, spesialfysioterapeut,

Stavanger kommune  

13:15 AvslutningKjersti Eide
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.