Møteplassen innen habilitering og rehabilitering

Nettverksmøte, 04.06.2019

Tema: Koordinerte tjenester til de som trenger det.

Målgruppe:

Ledere i helse- og omsorgstjenesten og Helse Stavanger. Koordinerende enheter i kommunene. Kontaktpersoner til koordinerende enhet i Helse Stavanger og andre sentrale aktører innen habilitering/rehabilitering og samhandling. Brukerorganisasjoner

Forbehold om mindre endringer i program

Påmelding via deltager.no

Alle må bruke deltaker.no (innen 20.mai. deltakelsen er gratis, men det vil bli sendt ut faktura på kr 300,- ved ikke meldt forfall )

Når og hvor

Dato
04.06.2019 
Klokkeslett
08:45-15:00
Sted
Sydbygget
Stavanger universitetssjukehus, Aula, sydbygg
 
Arrangør
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, og Fylkesmannen i Rogaland 
Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon:
Kjersti Eide
Telefon: 51512460
Kjersti.eide@sus.no
www.sus.no/ke
 
Mer informasjon
Påmelding via deltager.no  
08:45Kaffe/te Registrering  
09:00  Åpning  

Janne Dahle-Melhus

Fylkeslege/avdelingsdirektør Fylkesmannen i Rogaland

 9:15 -

Koordinerte tjenester til de som trenger det

  • Om pasienter og brukeres rettigheter og tjenestenes plikter

Sigrunn Gjønnes

Seniorrådgiver Helsedirektoratet

10:00Pause 

10:15

Fortsettelse 

Sigrunn Gjønnes
 Beinstrekk  
11:00- 11:30

Koordinerende enhet

  • Organisering av koordinerende enhet
  • Systemansvar for Individuell plan

Gunn Vignes virksomhetsleder samordningsenhet og

Ine Hareland Lunde koordinerende enhet Sandnes kommune

1 time Lunsj servering Restaurant Svithun
12:30 -

Kommunikasjon og relasjon
- Samarbeid om individuell plan

Anneth Svela
Koordinerende enhet Time kommune

13:00 Pause - kaffe  

13:15 -

14:00

Koordinerende enhet

Hvordan bidra til samarbeid og helhetlige tjenester

Oppfølgingsteam  med bruk av koordinator i tverrfaglig samarbeid

Anne Marie Torsteinbø leder koordinerende enhet

Marte Berekvam

sykepleier helseavdelingen Suldal kommune

14:15AvslutningKjersti Eide koordinerende enhet Helse Stavanger
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.