MS: Kurs for personer som nylig har fått diagnosen multippel sclerose

Kurs, Kurset går over ni timer, fordelt på to dager. , Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre

Tid:

22. og 24.mars 2017

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra nevrolog eller fastlege. Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Tid
Kurset går over ni timer, fordelt på to dager.
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med nevrosenteret  
Innlegg fra
Brukerrepresentant, nevrolog, sykepleier, sosionom, fysioterapeut  
Kontakt
Nevrologisk poliklinikk. 
Kontaktperson , sykepleier, tel: 51 51 85 21.

For praktisk informasjon:

Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 515130 82
e-post: lms@sus.no 
Internett: www.sus.no 
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder). Det blir lett servering – alle betaler kr. 80.- pr. gang

Innhold:

  • Hva er MS?
  • Behandling
  • Erfaringer med å leve med MS
  • Mestring
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Trygderettigheter
  • Informasjon om MS-foreningen