MS; kurs for personer som nylig har fått diagnosen multippel sclerose

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre

Tid: 

2019: 21. og 23. august 

2020: 27. og 29.mai

Klokken 0930-1430
Kurset går over to dager og arrangeres 1-2 ganger pr år.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra nevrolog eller fastlege. Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Nevrosenteret  
Innlegg fra
Brukerrepresentant, nevrolog, sykepleier, sosionom, fysioterapeut  
Kontaktinformasjon
Nevrologisk poliklinikk. 
Kontaktperson , sykepleier, tel: 51 51 85 21.

For praktisk informasjon:

Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 515130 82
e-post: lms@sus.no 
Internett: www.sus.no 
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder). Det blir servering av lunsj, frukt og drikke – alle betaler kr. 100.- + mva pr. dag.

 

Innhold:

  • Hva er MS?
  • Behandling og nyere forskning
  • Erfaringer med å leve med MS
  • Mestring
  • Betydning av fysisk aktivitet og trening
  • Hva med studier og jobb med en langvarig sykdom?
  • Informasjon om MS-foreningen