MS: Kurs for personer som nylig har fått diagnosen multippel sclerose

Kurs , 03.01.2018-05.01.2018 , Lærings- og mestringssenteret

Mål : kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre

Opplæringstilbudet tilbys 1-2 ganger pr år og går over ni timer, fordelt på to dager.

Tid:

14. og 16. november 2018

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra nevrolog eller fastlege. Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Dato
03.01.2018-05.01.2018 
Klokkeslett
10:00-14:30 årlig opplæringstilbud over ni timer, fordelt på to dager.
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Nevrosenteret  
Innlegg fra
Brukerrepresentant, nevrolog, sykepleier, sosionom, fysioterapeut  
Kontakt
Nevrologisk poliklinikk. 
Kontaktperson , sykepleier, tel: 51 51 85 21.

For praktisk informasjon:

Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 515130 82
e-post: lms@sus.no 
Internett: www.sus.no 
 

 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder). Det blir servering av lunsj, frukt og drikke – alle betaler kr. 80.- pr. dag.

 

Innhold:

  • Hva er MS?
  • Behandling
  • Erfaringer med å leve med MS
  • Mestring
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Trygderettigheter
  • Informasjon om MS-foreningen