Myelomatose: Å leve med myelomatose

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre mestre hverdagen bedre.

Tid:

Fredagene 4. og 11.09.20 & Fredagene 5. og 12. 12.20

Klokken 10:00-14:30

Det arrangeres 1-2 kurs a to dager pr år.

Kurs for pasienter og pårørende.

For mer informasjon i påvente av kurs

anbefaler vi nettsiden www.blodkreftforeningen.no 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege. Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
SUS, inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med avdeling for blod- og kreftsykdommer 
Innlegg fra
Fagfolk ved Stavanger Universitetssykehus (lege, kreftsykepleier, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom)  
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon:

Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no
 
Internett: www.sus.no/lms 
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder) . Det blir servering av frukt, lunsj og drikke – alle betaler kr. 100.- + mva  pr. dag

Innhold:

  • Hva er myelomatose
  • Behandling
  • Erfaringer med å leve med myelomatose
  • Mestringsstrategier
  • Mat og kosthold
  • Tips om råd i forhold til aktivitet
  • Økonomi og rettigheter
  • Informasjon om tilbud fra ulike frivillige organisasjoner og om Blodkreftforeningen