HELSENORGE

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest

Fagdag, 15.06.2018

Tema: «Mestring når livet utfordrar»

Fokus er kognitiv tilnærming og vi får besøk av Elin Fjærstad i Stavanger og og Torkil Berge i Bergen, begge erfarne og kjente kurshaldarar. Tittel for deira innlegg er « Lev godt med sjukdom/ varig helseutfordring - mentale verktøy for sjølvhjelp.»

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH),  er medarrangør av dagen. Dei presenterer Mestringstreff, nytt kurstilbod for menneske på tvers av diagnosar – til bruk i kommunane. 
De deler erfaringar frå utprøving av opplegget og gir gode råd for korleis me kan lukkast med etablering av Mestringstreff.

Fagdagen er gratis og lunsj blir servert.

Når og hvor

Dato
15.06.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Sydbygget
Aula 2.etg i sydbygget på Stavanger universitetssjukehus
 
Arrangør
Nettverk for læring og mestring i Helse Vest i Samarbeid med lokalt LMS i Bergen og Førde og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. (NK LMH) 
Kontaktinformasjon
Påmelding innen 01.06.18 til ditt lokale LMS:
Helse Fonna: Emy Kirkhus Dale e-post: emy.kirkhus.dale@helse-fonna.no 
Helse Stavanger: Marit Wirak e-post: marit.torvanger.wirak@sus.no
 

Program:

Kl. 9.15 Registrering og kaffi

Kl. 9.30 Velkommen til fagdag og lokalt program i Stavanger og Haugesund ved kursvert for dagen ved LMS i Stavanger og Haugesund

Kl. 10.00
Vi koplar saman studio i Stavanger og Haugesund Velkommen til fagdag ved Sølvi Heimestøl, koordinator, Nettverk for læring og mestring i Helse Vest

Kl. 10.15
Mestringstreff - Kva for kompetanse trengs for å drive Mestringstreff?
ved Hilde Blindheim Børve, rådgjevar ved LMS i Bergen og NKLMH
- Kva skal til for å lukkast med og samarbeide om etablering
Mestringstreff? ved Kari Hvinden, spesialrådgjevar NK LMH

Lunsj

Kl 12.15

«Lev godt med sjukdom/ varig helseutfordring - mentale verktøy for sjølvhjelp» ved Elin Fjerstad, psykolog og forfatter, Diakonhjemmet sjukehus

Kl 15.00 Vegen vidare for Mestringstreff ved LMS i Stavanger og Haugesund

Kl. 15.30 Takk for i dag og vel heim 

Fant du det du lette etter?