Nettverkssamling for ledere i kommuner og spesialisthelsetjeneste

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 04.10.2019, Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Velkommen til nettverkssamling for ledere i kommuner og spesialisthelsetjeneste innen recovery.

Dette er et eget tilbud for ledere. Vi har fått tilbakemeldinger om at det er ønskelig at ledere får utveksle erfaringer og få diskutert aktuelle temaer rundt det å være leder og legge til rette for recoveryprosesser i egne tilbud. Styringsgruppen i Veiviserprosjektet inviterer derfor til et seminar med mål om å finne svar på diverse spørsmål (se hele programmet nederst på siden.

Påmelding: https://www.deltager.no/nettverkssamling_04102019
Påmeldingsfrist 2. oktober 2019.Når og hvor

Dato
04.10.2019 
Klokkeslett
08:30-12:00
Sted
FOU-enheten. Rom 308, F bygget 3. etg. F-blokk, Psykisk helse, Stavanger universitetssjukehus.
 
Arrangør
Avdeling rus og avhengighetsbehandling
 
Kontaktinformasjon
Silje Agnethe Tara Skram
silje.agnethe.tara.skram@sus.no 
 
Mer informasjon
silje.agnethe.tara.skram@sus.no  

Veiviserprosjektet inviterer til nettverkssamling for ledere i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Avslutning med felles lunsj


- Hvordan være en recoveryorientert leder?

KS` s recovery læringsnettverk 2016 -2017 utarbeidet et felles verdigrunnlag for rus og psykisk helsearbeid i Rogaland og Sunnhordaland. (se vedlegg). Samhandlingsutvalget mellom Helse Stavanger og kommunene har vedtatt å støtte dette verdigrunnlaget.

I arbeidet med å implementere dette verdigrunnlaget ser Veiviserprosjektet et behov for å lage en eget tilbud for ledere. Vi har fått tilbakemeldinger om at det er ønskelig at ledere får utveksle erfaringer og få diskutert aktuelle temaer rundt det å være leder og legge til rette for recoveryprosesser i egne tilbud. Styringsgruppen i Veiviserprosjektet inviterer derfor til et seminar med mål om å finne svar på spørsmål om:

- Hvordan være en recoveryorientert leder i praksis?
- Brukerkompetanses verdi og hvordan nytte den i utvikling av tilbudene våre?
- Hva finnes av kunnskap, erfaringer og det juridiske ved ansettelse av personer med erfaringskompetanse? 
- Ansettelsesvilkår og rettigheter, hvordan sikre at ansatte med erfaringskompetanse blir møtt på samme vilkår og plikter som andre?
- Er det særegne behov for veiledning? Både for å ivareta ledere, men også ansatte med erfaringskompetanse
- Hvilke kompetansekrav skal stilles?
- hvordan kan leder inkludere ansatt med brukerkompetanse i sammen med øvrige ansatte? Det vil si hvordan og hva informeres om til medarbeidere, slik at ny kompetanse blir ivaretatt/mottatt/forvaltet på en god måte?
- hvordan kan leder inkludere ansatt med brukerkompetanse sammen med øvrige ansatte? Det vil si hvordan og hva informeres om til medarbeidere, slik at ny kompetanse blir ivaretatt/mottatt/forvaltet på en god måte?

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.