Nordisk konferanse for prestetjenesten i helsesektoren

Konferanse, 06.09.2021-08.09.2021

Konferansen for prestetjenesten i helsesektoren er utsatt til 6.-8. september 2021 på grunn av covid-19.

Konferansen for prestetjenesten i helsesektoren er utsatt og er nå planlagt at skjer 6.-8. september 2021.

Arrangørene i Helse Stavanger er innstilt på å gjennomføre konferansen, forhåpentligvis med fysisk oppmøte på Sola utenfor Stavanger. Påmelding kommer snart. Mot slutten av mai vil det bli tatt en avgjørelse om konferansen skal omgjøres til webinar i stedet, dersom smitte-/vaksinesituasjonen tilsier det.

Sett av datoene allerede nå! Vi ser fram til etterlengtet faglig påfyll, og forhåpentligvis til å møtes i flotte omgivelser på Sola.

Vi oppfordrer alle potensielle deltakere til å svare på en liten undersøkelse om konferansen (tar 2 minuttter): https://no.surveymonkey.com/r/ST2XVFS

Fint om du kan svare så raskt som mulig, slik at vi får en oversikt.


Programmet blir i utgangspunktet det samme, men det kan komme noen endringer.
Velkommen til Sola høsten 2021!

Gjennom faglige bidrag, erfaringsdeling og kulturelle innslag vil vi bruke dagene sammen til å se nærmere på yrkesutøveren, og hvordan møter med pasienter, pårørende og ansatte påvirker oss. Ett fokus vil være på det å arbeide med døden. Et annet å arbeide i livssynsåpne institusjoner. Et tredje å stå i situasjoner som dirrer av etiske dilemmaer. Hvem blir vi i møte med alt dette - olje eller sand i maskineriet?

Spennende foredragsholdere som Ole Raakjær, Henrik Syse, Kjetil Moen og Marta Høyland Lavik blir med. Det vil også bli tid til et besøk til jærstrendene.

Når og hvor

Dato
06.09.2021-08.09.2021 
Klokkeslett
Sted
Clarion Hotel Air, i gangavstand fra Stavanger Lufthavn Sola
 
Arrangør
Seksjon prestetjeneste, etikk og livssyn ved Stavanger universitetssjukehus 
Mer informasjon
https://www.deltager.no/nordisk_konferanse_for_prestetjenesten_i_helsesektoren_16092020 Påmelding via deltager.no 
ingunn.wetteland.michaelsen@sus.no

Program (Med forbehold om endringer)

6. SEPTEMBER 2021

Kl. 10.30 Registrering og kaffe/frukt.
Kl. 11.30 Åpning v/ledende sykehusprest Helge Hansen, adm. dir. ved Stavanger universitetssjukehus. og Hans Austnaberg, VID. Innslag ved musiker Milica Staaf.
Kl. 12.00 Kjetil Moen: Relasjonsintenst arbeid – profesjonell praksis med personlig risiko.
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00 Ole Raakjær: I møte med den lidende – hva er mitt, hva er den andres, og hva er vi felles om?
Kl. 15.00 Pause
Kl. 15.15 Marta Høyland Lavik og sanger Astrid Kloster: Relasjonsintenst arbeid i møte med døden – spiller Bibelen en rolle?
Kl. 16.15 Pause m/innsjekk på hotellrom.
Kl. 16.40 Prestetjenesten og det livssynsåpne samfunnet: Når vi skal være alt for alle – hvem blir vi da? Eksempler på liturgisk og organisatorisk praksis fra ulike foretak. Kritiske innspill fra sidelinjen v/Beret Bråten.
Kl. 18.00 Pause.
Kl. 19.00 Middag.
Kl. 21.00 Biskop Anne Lise Ådnøy og koret Schola solensis: Kveldsbønn i Sola ruinkirke.

7. SEPTEMBER

Kl. 09.00 Morgenbønn v/Anne Beth Gilja Johansen.
Kl. 09.15 Henrik Syse: Relasjonsintenst arbeid og moralsk stress – å være profesjonell i moralske minefelt.
Klinisk vignett ved Arnfinn Fiskå.
Kl. 10.15  Pause.
Kl. 10.30  Panelsamtale ledet av Kjetil Moen: Prestens rolle – olje eller sand i maskineriet? Deltakere: Henrik Syse, Ole Raakjær, Arnfinn Fiskå, Anna Dalaker og Marta Høyland Lavik.
Kl. 11.30  Pause.
Kl. 11.45  Åpent forum v/Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH).
Kl. 12.45  Pause.
Kl. 13.00  Lunsj.
Kl. 13.45-17.00 Busstur til Hå gamle prestegard og Obrestad fyr (klær etter vær).
Kl. 17.30-18.30 Verksteder:

 1. Kartleggingsverktøy for åndelig omsorg –  hvordan gjør vi det hos oss? Ingrid Vassli Flateby, Oslo universitetssykehus (30 min.)
 2. Etikkrefleksjon, åndelighet og livssyn i tverrfaglig spesialisert rusbehandling – hvordan gjør vi det hos oss? Per Arne Tengesdal, Rogaland A-senter (30 min.).
 3. Pårørendestøtte – hvordan gjør vi det hos oss? Angelika Maria Fjetland og Helge Hansen, Stavanger universitetssjukehus (30 min.). 
 4. Ulike modeller for sorggrupper og samhandling sykehus-menighet
  – hvordan gjør vi det hos oss? Anne Beth Gilja Johansen og innledere fra ulike foretak (30 min.).
 5. Refleksjonsgrupper som kilde til slitestyrke – hvordan gjør vi det hos oss? Kjetil Moen og innledere fra ulike foretak (30 min.).

Kl. 19.30  Festmiddag.

8. SEPTEMBER 2021

Kl. 09.00  Morgenbønn v/Angelika Maria Fjetland.
Kl. 09.15  Parallellsesjoner:

 1. Nytt fra ReChap (35 min.).
 2. Anna Dalaker, Tasta sykehjem og Anne Jørstad, Sofienberghjemmet: Hva gjør det med presten å utøve åndelig omsorg overfor personer med demens? (35 min.).
 3. Ingunn Wetteland Michaelsen og Marta Høyland Lavik, Stavanger universitetssjukehus: Religions- og kulturmøter på sykehjem og sykehus – utfordringer og muligheter for pasienter, pårørende og personale (35 min.).
 4. Johannes Høyvik og Christiane Weiss-Tornes, Jæren DPS: Å inkludere kroppen i en livssynsåpen omsorg: Kan Kristusmeditasjon brukes i arbeidet med menneskers gudsbilder? (35 min.).

Kl. 10.30  Pause
Kl. 10.45 Kjetil Moen: Å stikke fingeren i eget jordsmonn: En digital selv-undersøkelse i plenum.
Kl. 11.30  Pause
Kl. 11.45 Ole Raakjær: Institusjonspresten som balansekunstner mellom konkurrerende narrativer
Kl. 12.45  Oppsummering v/Helge Hansen
Kl. 13.00  Lunsj. Avreise.

Halvdagsseminar for lokale prester og diakoner 16. september

Tema: Relasjonsintenst arbeid - hva gjør det med oss?

Kl. 10.30   Registrering og kaffe/frukt
Kl. 11.30   Åpning v/ledende sykehusprest Helge Hansen og adm. dir.  Stavanger universitetssjukehus. Innslag ved musiker Milica Staaf
Kl. 12.00 -13.00  Kjetil Moen: Relasjonsintenst arbeid – profesjonell praksis med personlig risiko
Kl. 13.00   Lunsj
Kl. 14.00-15.00  Ole Raakjær: I møte med den lidende – hva er mitt, hva er den andres, og hva er vi felles om?
Kl. 15.00   Pause
Kl. 15.15-16.15  Marta Høyland Lavik og sanger Astrid Kloster: Relasjonsintenst arbeid i møte med døden – spiller Bibelen en rolle?

 
PRAKTISK INFORMASJON

 • Programmet første dag frem til kl. 16.15 er åpent for lokale prester og diakoner. 
 • Kveldsbønnen onsdag er i Sola ruinkirke som ligger i gangavstand fra hotellet.
 • Bussturen torsdag etter lunsj går til Hå gamle prestegard. Derfra er det mulighet for å gå til Obrestad fyr, eller bli værende på prestegården. Spennende utstillinger begge steder. For informasjon om disse stedene, se: http://www.hagamleprestegard.no/
 • Pris for parkering: Utendørs kr 150,- pr døgn/ 15,- pr time. Innendørs kr 180,- pr døgn/ 18,- pr time.
 • Vi oppfordrer deltagerene tl å velge grønne reisealternativer.

Bidragsytere

Ole Raakjær Cand. teol, master i Humanistisk Palliation, ph.d prest i Sulsted sogn og på Hospice Vangen og Det palliative Team, Nørresundby.

Henrik Syse Filosof, forfatter og forsker som er ansatt som seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og som professor ved Bjørknes høyskole.

Kjetil Moen Sykehusprest ved Stavanger universitetssjukehus og førsteamanuensis ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Marta Høyland Lavik                                                                                     
Sykehusprest og forsker ved Stavanger universitetssjukehus og VID Stavanger.

Arnfinn Fiskå
Tidligere sykehusprest ved Stavanger universitetssjukehus, og leder i Kirkens Bymisjon Stavanger.

Astrid Kloster
Artist og låtskriver fra Stavanger, som tidligere var med i gruppen Aftenlandet. Hun har gitt ut to soloalbum de siste årene.    

Beret Bråten
Postdoktorstipendiat ved Akershus universitetssykehus og medredaktør i Tidsskrift for kjønnsforskning.

Milica Staaf
Musiker, og organist i Seksjon prestetjeneste, etikk og livssyn ved Stavanger universitetssjukehus.

Ingunn Wetteland Michaelsen
Kultur- og livssynsrådgiver/tolkekoordinator, Stavanger universitetssjukehus.

Anna Dalaker                                                                                                         
Sykehjemsprest ved Tasta sykehjem, Stavanger.

Anne Jørstad
Sykehjemsprest Sofienberghjemmet Oslo.

Johannes Høyvik
Sykehusprest og terapeut, Jæren DPS.

Christiane Weiss-Tornes
Spesialsykepleier, Jæren DPS.

… og mange flere

                                                                                                  

Fant du det du lette etter?