Nyresykdom: Opplæringstilbud for personer med nyresykdom og deres pårørende

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

 2019:

  • Onsdag 23.10.19 og onsdag 30.10.19

2020:

  • Onsdag 04.03.20 og onsdag 11.03.20
  • Onsdag 10.06.20 og onsdag 17.06.20  (reservekurs)

Klokka 09:00 - 14:30

Kurset går over to dager     

Pårørendesamling:

  • Tirsdag 24.03.20  Informasjon om sted og klokkeslett vil bli lagt ut når dette er avklart

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra nefrolog. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med nyreseksjonen  
Innlegg fra
Lege, dialysesykepleier, ernæringsfysiolog, sykehusprest og brukerrepresentant fra LNT 
Kontaktinformasjon
Nyrepoliklinikken / Dialyseavdelingen,
telefon nummer 51518795/ 51518793

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS
www.sus.no/lms
Telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no
 
Internett: www.sus.no/lms 
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)

På kurset serveres det kaffe, te, frukt og lunsj. Alle betaler kr 80.- pr gang

Innhold

  • Hva er kronisk nyresykdom?
  • Behandling
  • Erfaringer med å leve med nyresvikt
  • Hva skjer med meg når jeg får en kronisk sykdom?
  • Informasjon om LNT (Landsforeningen for nyresvikt og transplanterte)