Nyresykdom: Opplæringstilbud for personer med nyresykdom og deres pårørende

Kurs , Lærings- og mestringssenteret

For personer som har fått påvist kronisk nyresykdom.

Formålet med kurset: Å tilegne seg kunnskap, møte andre personer med nyresykdom og dele erfaringer.

Det er ønskelig at du tar med deg en av dine nærmeste på kurset, men det er opp til hver enkelt.            

Kurset arrangeres to ganger årlig, og går over to dager            

Kurs våren 2018:

  • Onsdag 21.02.18 og onsdag 28.02.18
  • Onsdag 16.05.18 og onsdag 23.05.18

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra nefrolog. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Når og hvor

Dato
21.02.2018-28.02.2018
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med nyreseksjonen  
Innlegg fra
Lege, dialysesykepleier, ernæringsfysiolog, sykehusprest og brukerrepresentant fra LNT 
Kontakt
Nyrepoliklinikken / Dialyseavdelingen,
telefon nummer 51518795/ 51518793

For praktisk informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, SUS
www.sus.no/lms
Telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no
 
Internett: www.sus.no/lms 
 

 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)

På kurset serveres det kaffe, te, frukt og lunsj. Alle betaler kr 80.- pr gang

Innhold

  • Hva er kronisk nyresykdom?
  • Behandling
  • Erfaringer med å leve med nyresvikt
  • Hva skjer med meg når jeg får en kronisk sykdom?
  • Informasjon om LNT (Landsforeningen for nyresvikt og transplanterte)

Kurs 1

Onsdag 21.02.18 og onsdag 28.02.18