Omdømmekonferansen

Konferanse, 17.01.2019

Samhandlingsutvalget og NSF ønsker velkommen til Omdømmekonferansen 2019.

Program

08.30 - 09.00 Registrering og kaffe
09.00 - 09.10 Velkommen v/ Anne Helene Frostestad, Samhandlingsutvalget
09.10 - 10:30 Prioriteringer i helsetjenesten i lys av den demografiske utviklingen fra ulike perspektiver
- sett ut fra sett fra stortinget v/ Olaug Bollestad, Helse og omsorgskomiteen
- sett fra kommunal sektor v/ Gunn Vignes, Sandnes kommune
- sett fra sykehuset v/ Svein Kjosavik, Helse Stavanger 
10.30 - 10.45  Pause
10.45 - 11.30 Kvalitet i pasientoverganger – hva er viktig? v/ Karina Aase, Universitetet i Stavanger
11.30 - 12.30  Lunsj
12.30 - 13.15 Alle er mer enn vi ser v/ Marit Myklebust, Behandlingstunet Fetsund
13.15 - 13.55 Erfaringer med recovery orientert praksis og likemannsarbeid v/ Pål Berger, A-larm
13.55 - 14.10 Pause
14.10 - 14.30 Hva er viktig for deg? v/ Wenche Høghaug,  Eigersund kommune 
14.30 - 14.50  SUS 2023 - Nytt sykehus, nye tider - nye løsninger v/ Inger Karin Skjæveland, SUS2023
14.50 - 15.00  Takk for i dag v /Anne Helene Frostestad, Samhandlingsutvalget

Utskriftbar versjonNår og hvor

Dato
17.01.2019 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Quality Hotel Residence, Julie Eges gate 5, 4306 Sandnes
 
Arrangør
Samhandlingsutvalget i samarbeid med NSF 
Kontaktinformasjon
Konsulent Irina Therese Skjæveland
Telefon: 51518823
irina.therese.olsen.skjeveland@sus.no 
 
Mer informasjon
Påmelding til konferansen på deltager.no  

Gunn Vignes

Virksomhetsleder i Samordningsenheten i Sandnes kommune. Samordningsenheten er sentralt tildelingskontor og koordinerende enhet i kommunen.

Inger Karin Skjæveland

Inger Skjæveland jobber som prosjektleder for samhandling i SUS 2023. Hun har mange års erfaring som leder på ulike avdelinger ved medisinsk klinikk på Stavanger universitetssykehus, sist som avdelingssjef før hun gikk inn i stillingen som prosjektleder i SUS 2023.

Karina Aase

Karina Aase er professor i sikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Hun jobber ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi, og er direktør for SHARE - Senter for Kvalitet og Sikkerhet i Helsetjenesten. Karina Aase har ledet forskningsprosjekter gjennom flere år, blant annet innen pasientoverganger innad og mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. For tiden leder hun TOPPFORSK-prosjektet «Resilience in Healthcare» (2018-2023, 66 mill NOK).

Marit Myklebust

Marit Myklebust er sykepleier og offiser i Frelsesarméen. Hun har også vært ordfører i Eigersund kommune i perioden 1997-2003. Etter at hun sluttet som ordfører har hun arbeidet i Frelsesarmeen, først som daglig leder av Gatehospitalet i Oslo fra det startet opp i 2003 og frem til 2012. Nå er hun daglig leder av den tverrfaglige rusinstitusjonen Behandlingstunet i Fetsund. Foredraget: Alle er mer enn vi ser, baserer seg på 15 års erfaring fra rusomsorgen som sykepleier og leder.

Olaug Bollestad

Olaug Bollestad er leder for Helse og omsorgskomiteen og nestleder i KrF.
Olaug er utdannet sykepleier, og har i mange år vært engasjert i helse- og omsorgsarbeidet gjennom sitt virke som politiker.

Pål Berger

Pål Berger kommer fra bruker og pårørende organisasjonen A-larm som jobber for å fremme åpenhet om rus og behandling.
Han har mange års erfaring med å arbeide for å fremme brukeren sin viktige rolle i samhandlingen med det offentlige hjelpeapparatet. De siste årene har han hatt en sentral rolle i implementeringen av en mer Recovery orientert tilnærming inne helse- og omsorgstjenestene. Som en del av dette holder en rekke foredrag om Recovery og om fysisk aktivitet som en Recovery metode.

Svein Kjosavik

Svein Kjosavik er spesialist i allmennmedisin, ph.d.
Han har over 25 års erfaring fra allmennpraksis, men arbeider nå som samhandlingslege i Helse Stavanger.
Han er forskningsleder for forskningsgruppe for allmennmedisin og samhandling ved Stavanger universitetssjukehus. I tillegg er han førsteamanuensis ved Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger.

Wenche Høghaug

Wenche Høghaug er leder for korttidsavdelingen 2 vest med kombinert rehabilitering, ØHD og lindring, samt leder for Dalane legevakt. Hun er utdannet intensivsykepleier med videreutdannelse i pedagogikk og ledelse.
Som en del av læringsnettverket Gode pasientforløp i regi av KS og Folkehelseinstituttet har de arbeidet systematisk med å etablere «Hva er viktig for deg?» samtalen i oppfølgingen av pasientene på avdelingen.

Fant du det du lette etter?