Øresus: Kurs for personer med øresus (tinnitus)

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Tidspunkt:

2019: Fredag 27.09 og fredag 13.12 

2020: Fredag 21.02 og fredag 19.06


  • Klokken 09.00 - 15.00

Det går 4 kurs pr år over en dag. 

Pasienter må være ferdig utredet hos spesialist.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra ØNH-spesialist eller fastlege. Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med ØNH-avdelingen  
Innlegg fra
Erfaren bruker, lege fra ØNH, audiograf , brukerorganisasjon, LMS 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no 
Internett: www.sus.no/lms  
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder). Det blir servering av frukt, lunsj og drikke – alle betaler kr. 100,- + mva.  Faktura ettersendes.

Innhold

• Hva er tinnitus?
• Behandling
• Erfaringer med å leve med tinnitus
• Mestring
• Informasjon fra interesseorganisasjon