Øresus: Kurs for personer med øresus (tinnitus)

Kurs , Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.


Tidspunkt:

2018:

Fredag 28.09.18

Fredag 14.12.18

2019:

Fredag 15.02.19

Fredag 14.06.19

Klokken 0900 - 1500

Det går 4 kurs pr år over en dag. 

Pasienter må være ferdig utredet hos spesialist.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra ØNH-spesialist eller fastlege. Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
Lærings- og mestringssenteret
Stavanger Universitetssjukehus
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med ØNH-avdelingen  
Innlegg fra
Brukerrepresentanter, lege fra ØNH, audiograf  
Kontakt
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 51 51 30 82
e-post: lms@sus.no 
Internett: www.sus.no/lms  
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder). Det blir servering av frukt, lunsj og drikke – alle betaler kr. 80.  Faktura ettersendes.

Innhold

• Hva er tinnitus?
• Behandling
• Erfaringer med å leve med tinnitus
• Mestring
• Informasjon fra interesseorganisasjon