Overspisingslidelse – gruppetilbud

Gruppeopplæring

Målet for gruppen er å regulere måltidsrytme og redusere overspising. Få økt bevissthet omkring samspill mellom kropp, adferd, tanker og følelser.

Arbeidsformen er gruppeterapi med kognitiv tilnærming og affektbevissthet i 10 ukentlige sesjoner. Gruppeledere er psykiatrisk sykepleier Kristine Rørtveit og co-terapeut.

Oppstart og varighet

Gruppen starter opp hver høst og vår. Det er en lukket gruppe,  og behandlingen går over 10 uker, evt med tilbud om påfølgende ettergruppe.

En fast dag i uken, 3 timer


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Det er fastlegen som har det medisinske ansvaret for pasienten under behandlingen.

Henviste pasienter innkalles til vurderingssamtaler fortløpende. Henvisningen må komme fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten som har vurdert at det er behov for overspisingsbehandling..

Henvisningsadresse:
Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken,
Pb 81000 4086 Stavanger.

Henvisning i DIPS:
PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

Når og hvor

Sted
Stavanger DPS
  
Arrangør
Gruppepoliklinikken ved Stavanger DPS 
Kontakt
Kontaktperson/tlf. Kristine Rørtveit tlf: 51514627
Sekretær tlf: 51514590
 

Oppstart og varighet

Gruppen starter opp hver høst og vår. Det er en lukket gruppe,  og behandlingen går over 20 uker, evt med tilbud om påfølgende ettergruppe.

Tidspunkt og deltakere

Gruppen møtes en fast dag i uken, 2 timer. Det er 8 deltakere

Inkluderingskriterier Overspisingsproblematikk, overvektsproblematikk, mentale helseplager som følge av overvektsoperasjon.
Ekskluderingskriterier Psykose, mani eller tilstander som gjør at en ikke kan forplikte seg til gruppeterapi i perioden gruppen forløper.
Krav om indiviualbehandler: Nei, ikke krav om, men dette tilbudet erstatter ikke individualterapi dersom det er behov for det.