PANSS-kurs (Positive and Negative Syndrom Scale)

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, FoU-enheten, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne

Som en del av vår faste opplæring i utredning og diagnostikk, arrangerer klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus et halvdagskurs i PANSS (Positive and Negative Syndrom Scale). Kurset arrangeres 1 gang årlig i høstsemesteret.

Datoer for neste kurs er ikke satt ennå, men kurset arrangeres fast hvert høstsemester.

Målgruppe:

Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, dvs. leger og psykologer. Andre faggrupper kan også delta, så fremt de har helsefaglig høyskoleutdanning, har erfaring med psykoser eller er involvert i utredning.
 

Innhold:

Kurset tar sikte på å gi en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS. Den strukturerte versjonen av intervjuet. PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander. Kurset vil også belyse kort den historiske bakgrunnen for utvikling av PANSS/SCI-PANSS. Kurset vil ha en workshop-del, hvor kursdeltakerne skårer flere SCI-PANSS-intervjuer (videopptak av et rollespilt intervju) med en påfølgende gjennomgang av adminstrasjon og skåring i plenum.
 

Godkjenning:

Norsk Psykologforening - 3 timers vedlikeholdskurs.

Søknadsprosess er også i gang ifht Den norske legeforening og Norsk Sykepleierforbund. Informasjon om eventuelle godkjenninger herfra legges ut når svar mottas.

Påmelding:

Påmeldingsskjema legges ut så snart dato for neste kurs er klart. Kursprisen er kr 500,- og inkluderer kursmateriell. 

Når og hvor

Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygg.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontaktinformasjon
Berit Lode Helland, tlf 51 51 56 25, e-post berit.lode.helland@sus.no.
 
Mer informasjon
berit.lode.helland@sus.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.