PANSS-kurs (Positive and Negative Syndrom Scale)

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 14.10.2019, FoU-enheten, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne

Som en del av vår faste opplæring i utredning og diagnostikk, arrangerer klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus et halvdagskurs i PANSS (Positive and Negative Syndrom Scale). Kurset arrangeres 1 gang årlig i høstsemesteret.

Tid og sted:

mandag 14. oktober kl 1200-1500 ved FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje F-bygg ved Stavanger Universitetssjukehus.

Målgruppe:

Kurset er primært rettet mot leger og psykologer. Andre faggrupper kan også delta ved ledig kapasitet.

Innhold:

Kurset tar sikte på å gi en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS som er den strukturerte versjonen av intervjuet. PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander. Kurset vil også belyse kort den historiske bakgrunnen for utvikling av PANSS/SCI-PANSS. Kurset vil ha en workshop-del, hvor kursdeltakerne skårer flere SCI-PANSS-intervjuer med en påfølgende gjennomgang av adminstrasjon og skåring i plenum.
 

Godkjenning:

Norsk Psykologforening - 3 timers vedlikeholdsaktivitet. Forutsatt minst 75 % psykologer/leger tilstede, kan det også godkjennes som 3 timers fritt spesialkurs.
 

Påmelding:

Kursprisen er kr 500,- og inkluderer kursmateriell samt kaffe/te. Bruk elektronisk påmeldingsskjema nedenfor.

Påmeldingsskjema
 

Når og hvor

Dato
14.10.2019 
Klokkeslett
12:00-15:00 mandag 14. oktober kl 1200-1500.
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygg.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontaktinformasjon
Berit Lode Helland, tlf 51 51 56 25, e-post berit.lode.helland@sus.no.
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsskjema 
berit.lode.helland@sus.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.