Pårørendekurs

Kurs, 17.10.17 og 24.10.17 kl. 12-15, Barne- og ungdomshabilitering

For foreldre til barn med funksjonsnedsettelse som blir fulgt opp på HABU.

Tema:
• Å være pårørende; reaksjoner, belastninger, behov.
• Mestringsstrategier hos pårørende.
• Egen helse, hvordan mestre situasjonen og samtidig ta vare på seg selv og søsken.
• Hjelpeapparatet, rettigheter og støtteordninger.

Tid (over to ganger):  17.10.17 og 24.10.17 kl. 12-15

Når og hvor

Tid
17.10.17 og 24.10.17 kl. 12-15
Sted
Langflåtveien 5
  
Arrangør
Barne- og ungdomshabilitering
 
Innlegg fra
Tanja Alsaker, psykolog, HABU. Mariann Haugland, udervisningsmedarbeider/pasientkoordinator, HABU. Kirsten Bru, sosionom, HABU 
Kontakt
Påmelding innen 01.10.17 til: Mariann.haugland@sus.no eller tlf. 5151475.
Ved påmelding ber vi dere si noe om alder på barnet, diagnose og om barnet er eller har vært pasient på HABU.