Prostatakreft: Å leve med prostatakreft

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

2020:

  • Tirsdag 11.02.20 og torsdag 13.02.20
  • Tirsdag 09.06.20 og torsdag 11.06.20
  • Tirsdag 03.11.20 og torsdag 05.11.20

  • Klokken 09.00-15.00

Kurset arrangeres tre ganger i året over to dager.

For mer informasjon i påvente av kurs anbefaler vi nettsiden til: www.prostatakreft.no og www.kreftforeningen.no

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege som sendes til:

Stavanger Universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus, inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med avdeling for blod- og kreftsykdommer  
Innlegg fra
Leger, kreftsykepleier, fysioterapeut, sosionom, stråleterapeut, vernepleier, sexolog og erfaren bruker 
Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon:
Lærings- og mestringssenteret, Stavanger Universitetssjukehus
www.sus.no/lms 
E-post: lms@sus.no,    Telefon 51 51 30 82
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
Servering av frukt, lunsj og drikke, kr. 100,- pr dag.

Innhold

  • Hva er prostatakreft
  • Behandling
  • Erfaringer med å leve med prostatakreft
  • Hva skjer med meg og mine når kreft rammer
  • Informasjon om tilbud fra ulike frivillige organisasjoner og om PROFO