Psykoedukativ mbt-gruppe

Gruppeopplæring

Gruppetilbud for pasienter med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse

For pasienter som er i individuell behandling for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Undervisningsgruppe med mentaliseringsbasert tilnærming hvor en lærer om diagnosen emosjonell ustabil PF, tilknytning, følelser og mentalisering/mentaliseringssvikt.  Målet for gruppen er bedret livskvalitet gjennom økt selvforståelse og reell deltakelse i livet.

Oppstart 20.oktober 2016. Torsdager 09.30-11.00

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisningsfrist: 1.okt 2016

Pasientene har mulighet til å søke videre til mentaliseringsbasert slow open gruppe med oppstart februar/mars 2017

Krav til henvisning: Spesialisthelsetjenesten.

Henvisningsadresse 
Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken,
Pb 8100 4086 Stavanger.

Henvisning i DIPS 
PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

 

Når og hvor

Sted
Stavanger DPS
  
Arrangør
Gruppepoliklinikken ved Stavanger DPS 
Kontakt
Gruppeledere: psykiatrisk sykepleier Kristine Rørtveit og klinisk sosionom Eileen Oftedal.
 

Varighet:
Lukket gruppe. Behandlingen går over 12 torsdager. Pasientene har mulighet for å søke seg videre til mentaliseringsbasert slowopen gruppe med oppstart februar/mars 2017.

8-10 deltakere

Inkluderingskriterier: Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse (18-26 år) Egen individualterapeut

Ekskluderingskriterier: Psykose, Utviklingsforstyrrelse

Krav om individualbehandler: Ja, individualterapi 1 gang per uke.