Psykoedukativ samtalegruppe for ungdommer med Asperger syndrom

Gruppeopplæring, En samling i uken fra kl 10-14, Seksjon for habilitering

 

I denne målgruppen kan det være særlige utfordringer knyttet til overgangsfasen fra ungdom til voksen. Hverdagen kan generelt oppleves å være vanskelig å mestre. Nyere forskning viser større effekt av gruppebasert enn individuell oppfølging av psykiske og sosiale utfordringer.

Når og hvor

Tid
En samling i uken fra kl 10-14
Sted
Rektor Berntsensgate 12
  
Arrangør
Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)
Habiliteringstjenesten for voksne, HAVO 
Kontakt
Kontaktpersoner/gruppeledere:
Hildegunn Hare
Fagkonsulent
Tlf. 51 59 92 65
hildegunn.hare@sus.no
Ole Jan Hustøl
Fagkonsulent
Tlf. 51 59 92 03
Tlf. 90 97 74 51
ole.jan.roger.hustol@sus.no
 

Tema for gruppetilbud:

 • Utvikle mestringsstrategier i forhold til sosiale og organisatoriske vansker
 • Å få informasjon og innsikt i sin egen situasjon
 • Motvirke isolasjon og ensomhet
 • Forbygge tilleggsvansker
 • Identitetsutvikling
 • Lære sosiale regler og kommunikasjon
 • Mulighet for nettverksbygging

Målgruppe:

 • Målgruppen er personer med Asperger syndrom i alderen 18-25 år.
 • Motivert for å delta
 • Ønsker å treffe andre i lignende situasjon
 • Ønsker å lære mer om diagnose og hvordan takle utfordringer i
  hverdagen

Innhold i gruppetilbudet:

 • Overgang fra ungdomsliv til voksenliv
 • Trening i sosial kompetanse
 • Arbeidslivet
 • Tilleggsvansker
 • Mestringsstrategier
 • Hvordan forstå seg selv og andre
 • Vennskap og relasjoner

Pedagogiske verktøy og teoretisk innhold i gruppetilbudet er blant annet basert på programmer for trening av sosial kompetanse som Aggression Replacement Training (ART) og kognitiv terapi.

Rammer for gruppetilbudet:

 • 6-9 deltakere i gruppa
 • 1 samling per uke
 • Hver samling varer fra 10:00 – 14:00
 • Samlinger holdes i godt tilrettelagt lokale med oppholdsrom, spiseplass, kjøkken og plass til å samle gruppen for presentasjoner og rollespill
 • Samlinger med flere aktiviteter utenfor lokalet
 • Fast struktur for dagen
 • To kursledere
 • Tverrfaglig samarbeid