Psykoedukativ samtalegruppe for voksne med Asperger syndrom

Gruppeopplæring, En samling i uken fra kl 10-14, Seksjon for habilitering

 

HAVO har de siste årene mottatt en økning av henvisninger som gjelder voksne med Asperger syndrom. De fleste opplever stort behov for læring av nye strategier/teknikker ift. utfordringene knyttet til diagnosen Asperger syndrom.

Når og hvor

Tid
En samling i uken fra kl 10-14
Sted
Rektor Berntsensgate 12
  
Arrangør
Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)
Habiliteringstjenesten for voksne, HAVO 
Kontakt
Kontaktpersoner
Sadeta Demic, Fagkonsulent
Tlf. 51 59 92 72 / 909 99 239
sadeta.demic@sus.no
Ole Jan Hustøl, Fagkonsulent
Tlf. 51 59 92 03 / 909 77 451
ole.jan.roger.hustol@sus.no
 

Mål for gruppetilbud:

 • Utvikle mestringsstrategier i forhold til sosiale og organisatoriske vansker
 • Å få informasjon og innsikt i sin egen situasjon
 • Motvirke isolasjon og ensomhet
 • Forbygge tilleggsvansker
 • Identitetsutvikling
 • Lære sosiale regler og kommunikasjon

Målgruppe:

 • Målgruppen er voksne personer med Asperger syndrom fra 25 år og oppover
 • Motivert for å delta
 • Ønsker å treffe andre i lignende situasjon
 • Ønsker å lære mer om diagnose og hvordan takle utfordringer i hverdagen

Innhold i gruppetilbudet:

 • Forventninger og krav knyttet til voksenlivet
 • Trening i sosial kompetanse
 • Utfordringer knyttet til arbeid og sosial deltakelse
 • Tilleggsvansker
 • Mestringsstrategier
 • Hvordan forstå seg selv og andre
 • Vennskap og relasjoner

Pedagogiske verktøy og teoretisk innhold i gruppetilbudet er blant annet basert på programmer for trening av sosial kompetanse som Aggression Replacement Training (ART) og kognitiv atferdsterap

Rammer for gruppetilbudet:

 • 6-9 deltakere i gruppa
 • 1 samling per uke
 • Hver samling varer fra 10:00 – 14:00
 • Samlinger holdes i godt tilrettelagt lokale med oppholdsrom, spiseplass, kjøkken og plass til å samle gruppen for presentasjoner og rollespill
 • Fast struktur for dagen
 • To kursledere
 • Tverrfaglig samarbeid