Psykoedukativt familiesamarbeid

Gruppeopplæring , Møtes hver 14 dag i 1 ½ time på ettermiddagstid , Akuttpost AMC2

For personer med førstegang psykose, bipolar lidelse eller rusproblematikk

Kurset består av kunnskapsbaserte flerfamilie-grupper der vi vektlegger undervisning, kommunikasjon og problemløsning. Målet for kurset er bedre kommunikasjon og mestring i forhold til skole/jobb, og bedre sosial fungering.

Kurset starter fortløpende når fem familier er samlet til en gruppe.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Lavterskeltilbud - hvem som helst kan henvise
Henvisningsadresse:
Send henvisning til Åse Sviland, familiepoliklinikken, AMC2
Eller send «gul lapp» i DIPS, eller pr. tlf. 91356706

Når og hvor

Tid
Møtes hver 14 dag i 1 ½ time på ettermiddagstid
Klokkeslett
 
Sted
Jan Johnsens gate 12
  
Arrangør
Akutt mottakspost C2 (AMC2)
 
Kontakt
Åse Sviland 51515654 / 91356706
Anvor Lothe 51515231 / 95494052
 

Varighet: 2 år

Antall deltakere: 5 familier og 2 gruppeledere
Inkluderingskriterier: Psykoselidelse, bipolar lidelse eller rus problematikk
Ekskluderingskriterier: Snakker ikke godt norsk eller forstår ikke norsk
IQ under 70
Krav om indiviualbehandler: Samtlige pasienter skal ha individual terapeut i tillegg til gruppen