Psykoterapeutisk/analytisk gruppe (1)

Gruppeopplæring, Ukentlig kl. 15: 30 til 17.00 på tirsdager , Poliklinikk

Gruppe for pasienter som sliter i relasjoner og ønsker å arbeide med seg selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisningsfrist: Fortløpende

Krav til henvisning: Fra individuell behandler/kontaktperson i spesialisthelsetjenesten

Henvisningsadresse: Psykiatrisk poliklinikk Sandnes, postboks 174, 4306 Sandnes

Når og hvor

Tid
Ukentlig kl. 15: 30 til 17.00 på tirsdager
Arrangør
Sandnes DPS poliklinikk
 
Kontakt
Marthe Horneland
 

Oppstart: Slow open gruppe

Antall deltakere: Inntil 8

Inkluderingskriterier: Refleksjonevne/metaliseringevne og relasjonelle vansker som overskygger symtomastisk lidelse

Ekskluderingskriterier: Rus, psykose, alvorlig bipolar lidelse med jevnlig behov for innleggelser og et høyere omsorgsnivå

Krav om individualbehandler: Nei, men det kan i noen tilfeller vær en fordel