Psykoterapeutisk/analytisk gruppe (1)

Gruppeopplæring , Ukentlig kl. 15: 30 til 17.00 på tirsdager , Poliklinikk

Gruppe for pasienter som sliter i relasjoner og ønsker å arbeide med seg selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisningsfrist: Fortløpende

 

 

Krav til henvisning: Fra individuell behandler/kontaktperson i spesialisthelsetjenesten

 

Henvisningsadresse: Psykiatrisk poliklinikk Sandnes, postboks 174, 4306 Sandnes

Når og hvor

Tid
Ukentlig kl. 15: 30 til 17.00 på tirsdager
Klokkeslett
 
Arrangør
Sandnes DPS poliklinikk
 
Kontakt
Marthe Horneland
 

Oppstart: Slow open gruppe

Antall deltakere: Inntil 8

 

 

Inkluderingskriterier: Refleksjonevne/metaliseringevne og relasjonelle vansker som overskygger symtomastisk lidelse

 

 

Ekskluderingskriterier: Rus, psykose, alvorlig bipolar lidelse med jevnlig behov for innleggelser og et høyere omsorgsnivå

 

Krav om individualbehandler: Nei, men det kan i noen tilfeller vær en fordel