Psykoterapi i gruppe

Gruppeopplæring , Tirsdager 1630-1800 , Poliklinikk

For pasienter som ønsker å styrke sin psykiske helse ved å bedre sin kontakt med egne følelser og behov og ved å arbeide med sine relasjoner til andre mennesker.
Noe erfaring fra individualterapi vil være ønskelig.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisningsfrist: Kontinuerlig. «Inntaksvindu» åpnes ca mai/juni og november/desember for oppstart påfølgende semester.

 

Krav til henvisning: Kort bakgrunn/anamnese, hovedårsak til poliklinikkbehandling  Hvorfor tenker pasient og behandler at gruppa kan være nyttig? Oppdaterte medisiner. CIP og SCL90 fylles ut av pasient før vurderingssamtalen

 

Henvisningsadresse Sigve Dagsland, Sandnes DPS Poliklinikk

Når og hvor

Tid
Tirsdager 1630-1800
Klokkeslett
 
Arrangør
Sandnes DPS poliklinikk
 
Kontakt
Sigve Dagsland
Tove Tysland Kristoffersen
 

Arbeidsform/metode: Åpen, utforskende samtale i psykodynamisk gruppe – fokusert mot  ulike aspekter ved mentalisering . Ikke temaorientert eller manualisert.

 

Mål: Forbedret evne til mentalisering, tilknytning og indre regulering. Symptomreduksjon.

Oppstart: Ved semesterstart, hvis ledig plass.

 

Varighet: Varighet for den enkelte avklares individuelt i den terapeutiske prosess. Deltakerne forplikter seg til å delta for ett semester av gangen. Anbefalt varighet: 2-4 semestre

Antall deltakere: 7-8

Inkluderingskriterier: Motivasjon for psykoterapi i gruppe

 

Ekskluderingskriterier: Psykose og psykosenær fungering. Antisosiale personlighetstrekk. Symptomfokuserte pasienter. Suicidalitetsproblematikk. Omfattende rusproblemer eller bruk av B-preparater.

Krav om individualbehandler: Ønskelig – evt lavfrekvent kontakt.