Reumatoid artritt

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne får god og sikker kunnskap og mulighet til å utveksle erfaringer med andre i lignende situasjon.

Tid: torsdag 24.09.2020


Et årlig kurs over en dag fra kl 0900 - 1500


For mer informasjon i påvente av kurs 

anbefaler vi nettsiden til Norsk Revmatikerforbund;  www.nrf.no

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning fra spesialist eller fastlege.

Henvisningen sendes til:

Henvisningskontoret på SUS

Postboks 8100

4068 STAVANGER

Du får skriftlig bekreftelse på plass.

Når og hvor

Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Kontaktinformasjon
Lærings og mestringssenteret på SUS
www.sus.no/lms
E-mail: LMS@sus.no; telefon: 51 51 30 82
 

Innhold: 

- Hva er leddgikt/reumatoid artritt og  behandling v/ revmatolog

- Å leve med leddgikt v/ erfaren bruker

- Aktivitetsavpasning/ergonomi v/ ergoterapeut

- Informasjon fra brukerorganisasjon

- Aktivitet og trening v/ fysioterapeut

- Rettigheter og muligheter i hjelpeapparatet v/ sosionom

- Gruppearbeid og erfaringsutveksling og mestring, v/ fagperson fra Lærings og mestringssenteret

Kursavgift: 

Pasienter over 16 år betaler egenandel (frikort gjelder).  I tillegg betaler alle kr 100,- for servering av mat og drikke.Fant du det du lette etter?