Helsenorge

Samfunnssikkerhetskonferansen 2022

En konferanse om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap, krisehåndtering, risiko og tillit.

«Pandemien som endret verden: Hva har vi lært til neste krise?»

Programkomiteen for Samfunnssikkerhetskonferansen har gleden av å invitere til den eldste og faglig bredeste konferansen innen samfunnssikkerhet i Norge. En konferanse om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap, krisehåndtering, risiko og tillit.

Samfunnssikkerhetskonferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger universitetssjukehus/Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger. Vi ønsker også å bidra til å bygge broer mellom ulike fagmiljøer og organisasjoner innen samfunnssikkerhetsområdet. Dette er en konferanse hvor tverrfaglighet og forholdet mellom praksis og forskning er viktigst.

På Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 vil du høre mer om utfordringer, dilemmaer og erfaringer etter langvarig håndtering av Covid-19, fra både regjeringshold, kommunesektoren, privat næringsliv og fra representanter for de som har stått i frontlinjen i denne perioden. Du blir også oppdatert på siste nytt fra forskning innen denne tematikken.

Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen samfunnssikkerhetsområdet.


Foreløpig program

DEL 1: Er vi i en ny normal tid?
  • Bent Høie, Statsforvalteren i Rogaland
  • Egil Matsen, Korona-kommisjonen
  • Elisabeth Aarsæther, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
DEL 2: Erfaringer om pandemien fra ulike aktører
  • Ronny Kristoffersen, Etterretningstjenesten
  • Torleif Paulsen, innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt
  • Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd
DEL 3: Samfunnssikkerhetsforskningen om utfordringer i årene framover
  • Kristin Sørung Scharffscher, førsteamanuensis ved UiS
  • Tora Aasland, seniorrådgiver, SUS
  • Ruth Skotnes, førsteamanuensis ved UiS
  • Sissel H. Jore, professor ved UiS
Fant du det du lette etter?