HELSENORGE

Samfunnssikkerhetskonferansen 2022

En konferanse om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap, krisehåndtering, risiko og tillit.

«Pandemien som endret verden: Hva har vi lært til neste krise?»

Programkomiteen for Samfunnssikkerhetskonferansen har gleden av å invitere til den eldste og faglig bredeste konferansen innen samfunnssikkerhet i Norge. En konferanse om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap, krisehåndtering, risiko og tillit.

Samfunnssikkerhetskonferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger universitetssjukehus/Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger. Vi ønsker også å bidra til å bygge broer mellom ulike fagmiljøer og organisasjoner innen samfunnssikkerhetsområdet. Dette er en konferanse hvor tverrfaglighet og forholdet mellom praksis og forskning er viktigst.

På Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 vil du høre mer om utfordringer, dilemmaer og erfaringer etter langvarig håndtering av Covid-19, fra både regjeringshold, kommunesektoren, privat næringsliv og fra representanter for de som har stått i frontlinjen i denne perioden. Du blir også oppdatert på siste nytt fra forskning innen denne tematikken.

Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen samfunnssikkerhetsområdet.


Program

Åpning
 • 09.00 - 09.05 Velkommen fra UiS v/Klaus Mohn, rektor
 • 09.05 - 09.10 Introduksjon v/Tor Øyvind Skeiseid, konferansier

DEL 1: Er vi i en ny normal tid?
 • 09.10 - 09.30 Hva har vi lært så langt i pandemien, om beredskap og ledelse? v/Bent Høie, statsforvalter i Rogaland
 • 09.35 - 09.55 Robusthet og sårbarhet i det norske samfunnet v/Egil Matsen, leder i Koronakommisjonen
 • 10.25 - 10.45 Samordning – krevende, men nødvendig v/ Elisabeth Longva, avdelingsdirektør, Samordning og Beredskap i DSB
 • 10.45 - 11.05 Spørsmålsrunde fra salen
 • 11.10 - 11.45 Pris beste masteroppgave i samfunnssikkerhet 2020 og 2021
 • 11.50 - 12.55 Lunsj
DEL 2: Erfaringer om pandemien fra ulike aktører
 • 13.00 - 13.15 Forsvarets reaksjon - vurderinger rundt beslutningen om å gjennomføre rekruttskole i en pandemi v/Ronny Kristoffersen, Etterretningstjenesten
 • 13.15 - 13.30 Hvordan erfaring fra politiet kan brukes for neste pandemi v/ Torleif Paulsen, Sør-Vest politidistrikt
 • 13.30- 13.45 Sannsynlighetsberegning og vantro v/ ordfører Arne-Christian Mohn, Haugesund kommune
 • 13.45-14.00 Næringslivets beredskap og respons – hvilken rolle spiller tillit? v/ Odin Johannessen, dir. Næringslivets Sikkerhetsråd
 • 14.00 – 14.15 Spørsmålsrunde fra salen
DEL 3: Samfunnssikkerhetsforskningen om utfordringer i årene framover
 • 14.45-15.55 Risikobudskap, etterlevelse og sårbarhet i koronaens tid v/ førsteamanuensis Kristin Sørung Scharffscher, UiS
 • 15.00-15.10 Samvirket mellom frivillig og offentlig beredskap. Erfaringer fra krig og krise v/ Tora Aasland, seniorrådgiver, SUS
 • 15.15-15.25 Risiko- og krisekommunikasjon om usynlige farer – erfaringer fra forskning og koronapandemien v/ Ruth Skotnes, førsteamanuensis, UiS
 • 15.30-15.45 Spørsmålsrunde fra salen
 • 15.50-16.00 Oppsummering: Hva har vi lært? v/ professor Sissel H. Jore, UiS
 • 16.05 Avslutning v/Tor Øyvind Skeiseid, konferansier
Fant du det du lette etter?