Sårkurs

Kurs, 13.11.2017-14.11.2017

Utredning, diagnostisering og behandling.

Målgruppe: Alle som jobber med pasienter som har sår - på SUS, ved fastlegekontor, hjemmebaserte tjenester og sykehjem.

Mål: Kurset skal gi økt kompetanse innen utredning, diagnostisering og behandling av ulike typer sår.

Sårkurset er godkjent av Den norske legeforeningen.

Når og hvor

Dato
13.11.2017-14.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Sydbygget
Aula, 2. etg. sydbygg, SUS.
 
Innlegg fra
Marcus Gürgen, overlege/spesialist generell kirurgi og allmennlege (Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord). Leger og sårsykepleiere ved sårpoliklinikker og sengeposter på SUS. 
Mer informasjon
Påmelding  

Pris (inkl. lett lunsj + kaffi/te i pauser):

 • SUS-ansatte: kr. 300,-
 • Andre: kr. 1200,-

Del 1 –13.11.17

 • Hvorfor blir sår kroniske? Biofilmensbetydning
 • Sirkulasjonens betydning for sårheling
 • Venøs insuffisiens og relaterte hudproblemer
 • Arterielle og venøse sår
 • Viktige differensialdiagnoser
 • Diabetiske fotsår

Del 2 –14.11.17

 • Trykksår
 • Kirurgisk sårrevisjon og hudtransplantasjon
 • Brannsår
 • Sårinfeksjon og osteomyelitt
 • Ernæring
 • Grunnleggende sårbehandlingsprinsipp

Kurset er godkjent av NSF (12 timer). Det er søkt om godkjenning fra Dnlfog FF.