Sårkurs

Kurs , 13.11.2017-14.11.2017

Utredning, diagnostisering og behandling.

Målgruppe: Alle som jobber med pasienter som har sår - på SUS, ved fastlegekontor, hjemmebaserte tjenester og sykehjem.

Mål: Kurset skal gi økt kompetanse innen utredning, diagnostisering og behandling av ulike typer sår.

Sårkurset er godkjent av Den norske legeforeningen.

Når og hvor

Dato
13.11.2017-14.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sydbygget
Aula, 2. etg. sydbygg, SUS.
 
Innlegg fra
Marcus Gürgen, overlege/spesialist generell kirurgi og allmennlege (Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord). Leger og sårsykepleiere ved sårpoliklinikker og sengeposter på SUS. 
Mer informasjon
Påmelding  

Presentasjoner

Arterielle sår.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Sarkurs/Arterielle sår.pdfArterielle sår.pdf
Bandasjer og utstyr.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Sarkurs/Bandasjer og utstyr.pdfBandasjer og utstyr.pdf
Biofilmens betydning i ikke helende sår.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Sarkurs/Biofilmens betydning i ikke helende sår.pdfBiofilmens betydning i ikke helende sår.pdf
Brannskader.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Sarkurs/Brannskader.pdfBrannskader.pdf
Diabetiske fotsår.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Sarkurs/Diabetiske fotsår.pdfDiabetiske fotsår.pdf
Grunnleggende sårbehandlingsprinsipp (TIME og WBP).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Sarkurs/Grunnleggende sårbehandlingsprinsipp (TIME og WBP).pdfGrunnleggende sårbehandlingsprinsipp (TIME og WBP).pdf
Henvisninger til SUS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Sarkurs/Henvisninger til SUS.pdfHenvisninger til SUS.pdf
Differensialdiagnoser.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Sarkurs/Differensialdiagnoser.pdfDifferensialdiagnoser.pdf
Oppsummering.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Sarkurs/Oppsummering.pdfOppsummering.pdf
Sår_og_henvisningsmatrise rev 01-17.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Sarkurs/Sår_og_henvisningsmatrise rev 01-17.pdfSår_og_henvisningsmatrise rev 01-17.pdf
Trykksår.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Sarkurs/Trykksår.pdfTrykksår.pdf
Venøs insuffisiens og relaterte hudproblemer.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Sarkurs/Venøs insuffisiens og relaterte hudproblemer.pdfVenøs insuffisiens og relaterte hudproblemer.pdf
Venøse sår.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Sarkurs/Venøse sår.pdfVenøse sår.pdf

Pris (inkl. lett lunsj + kaffi/te i pauser):

 • SUS-ansatte: kr. 300,-
 • Andre: kr. 1200,-

Del 1 –13.11.17

 • Hvorfor blir sår kroniske? Biofilmensbetydning
 • Sirkulasjonens betydning for sårheling
 • Venøs insuffisiens og relaterte hudproblemer
 • Arterielle og venøse sår
 • Viktige differensialdiagnoser
 • Diabetiske fotsår

Del 2 –14.11.17

 • Trykksår
 • Kirurgisk sårrevisjon og hudtransplantasjon
 • Brannsår
 • Sårinfeksjon og osteomyelitt
 • Ernæring
 • Grunnleggende sårbehandlingsprinsipp

Kurset er godkjent av NSF (12 timer). Det er søkt om godkjenning fra Dnlfog FF.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.