HELSENORGE

Sårkurs

Kurs, 12.11.2018-13.11.2018

Utredning, diagnostisering og behandling.

Målgruppe: Alle som jobber med pasienter som har sår - på SUS, ved fastlegekontor, hjemmebaserte tjenester og sykehjem.

Mål: Kurset skal gi økt kompetanse innen utredning, diagnostisering og behandling av ulike typer sår.

Sårkurset er godkjent av NSF (12 timer) og Dnlf (12 timer) som valgfritt kurs innen A) hud- og veneriske sykdommer (spesialisering og spesialistenes etterutdanning), B) almennmedisin og C) kompetanseområdet for alders- og sykehjemsmedisin.


Når og hvor

Dato
12.11.2018-13.11.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 Mandag kl 09-15.45, tirsdag kl 09-15
Sted
Sydbygget
Aula, 2. etg. sydbygg, SUS.
 
Innlegg fra
Marcus Gürgen, overlege/spesialist generell kirurgi og allmennlege (Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord). Leger og sårsykepleiere ved sårpoliklinikker og sengeposter på SUS. 
Mer informasjon
Påmelding for eksterne deltakere  

Presentasjoner

 
Pris (inkl. lett lunsj + kaffi/te i pauser):

 • SUS-ansatte: kr. 300,- (påmelding i læringsportalen)
 • Andre: kr. 1200,-

Del 1 –12.11.18

 • Hvorfor blir sår kroniske? Biofilmens betydning
 • Abcesser
 • Sirkulasjonens betydning for sårheling
 • Venøs insuffisiens og relaterte hudproblemer
 • Arterielle og venøse sår
 • Viktige differensialdiagnoser
 • Grunnleggende sårbehandlingsprinsipp
 • Diabetiske fotsår

Del 2 –13.11.18

 • Trykksår
 • Diabetiske fotsår
 • Traumesår - tiltak og behandling
 • Kirurgisk sårrevisjon og hudtransplantasjon
 • Infeksjon i sår og osteomyelitt
 • Når og hvordan bør bactus tas
 • Sårinfeksjon og osteomyelitt
 • Ernæring
 • Henvisninger og bruk av telemedisin i sårbehandling

Fant du det du lette etter?