SCID-1 kurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 20.02.2017-21.02.2017, FoU-enheten

Kurset inngår i obligatorisk opplæringspakke for nyansatte psykologer og leger i spesialisering ved klinikker for psykisk helse i Stavanger Universitetssjukehus, men er også åpent for eksterne ved ledig kapasitet.

Tid og sted:

20.-21. februar 2017, kl 0900-1500 i FoU-enheten, 3. etasje i F-bygget ved Stavanger Universitetssjukehus

SCID I brukes for å vurdere diagnoser etter akse 1 i DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual). Navnet er en forkortelse for Structured Clinical Interview for DSM-IV.

Målet med kurset er å gi behandler en innføring i bruken av SCID-intervjuet, slik at det effektivt kan brukes i en poliklinisk hverdag, uten at det behøver å ta for lang tid. Både teoretisk og praktisk gjennomgang av instrumentet vil bli vektlagt.

Målgruppe:

Leger, psykologer og evt. andre individualbehandlere med utredningsansvar

Foreleser:

Wenche ten Velden, PhD og psykologspesialist ved TIPS/JobbResept, Psykiatrisk divisjon, SUS.

Påmelding og praktisk informasjon:

Kurset koster kr 2 000,- og kursavgiften betales ved påmelding via elektronisk påmeldingsskjema nedenfor. Kursavgiften inkluderer enkel servering og eventuelt kursmateriell.

Påmeldingsskjema

Godkjenninger:

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. Forutsatt minst 75% psykologer/leger kan det også godkjennes som 12 timers fritt spesialkurs.

Kurset er også godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 12 timer som kan brukes ihht kurstimekravet ifht klinisk spesialist i sykepleie/ spesial-sykepleie.

Det er også søkt om godkjenning hos Den norske legeforening, og informasjon om eventuell godkjenning legges ut så snart svar mottas.

Når og hvor

Dato
20.02.2017-21.02.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Jan Johnsens gate 12
FoU-enheten, 3. etasje i F-bygget, Jan Johnsens gate 12.
 
Arrangør
FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontakt
Berit Lode Helland, FoU-enheten, e-post berit.lode.helland@sus.no, telefon 51 51 56 25.