SCID-1 kurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 27.02.2018-28.02.2018 , FoU-enheten, Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Kurset inngår i obligatorisk opplæringspakke for nyansatte psykologer og leger i spesialisering ved klinikker for psykisk helse i Stavanger Universitetssjukehus, men er også åpent for andre ved ledig kapasitet.

SCID I brukes for å vurdere diagnoser etter akse 1 i DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual). Navnet er en forkortelse for Structured Clinical Interview for DSM-IV.

Målet med kurset er å gi behandler en innføring i bruken av SCID-intervjuet, slik at det effektivt kan brukes i en poliklinisk hverdag, uten at det behøver å ta for lang tid. Både teoretisk og praktisk gjennomgang av instrumentet vil bli vektlagt.

Tid og sted:

27.-28. februar 2018, kl 0900-1500 i FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygget ved Stavanger Universitetssjukehus

Målgruppe:

Leger, psykologer og evt. andre individualbehandlere med utredningsansvar

Foreleser:

Wenche ten Velden, PhD og psykologspesialist ved TIPS/JobbResept, Psykiatrisk divisjon, SUS.

Påmelding og praktisk informasjon:

Påmelding gjøres i elektronisk påmeldingsskjema nedenfor. Kurset koster kr 2 000,- og kursavgiften betales enten direkte ved påmelding, eller ved å få tilsendt faktura i etterkant. Kursavgiften inkluderer enkel servering og eventuelt kursmateriell.

Påmeldingsskjema.

Godkjenninger:

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. Forutsatt minst 75% psykologer/leger kan det også godkjennes som 12 timers fritt spesialkurs.

Kurset er også godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 12 timer som kan brukes ihht kurstimekravet ifht klinisk spesialist i sykepleie/ spesial-sykepleie.

Når og hvor

Dato
27.02.2018-28.02.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 2-dagers kurs arrangeres 1 gang årlig i vårsemesteret
Sted
Jan Johnsens gate 12
FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygget, Jan Johnsens gate 12.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontakt
Berit Lode Helland, FoU-enheten, e-post berit.lode.helland@sus.no, telefon 51 51 56 25.
 
Mer informasjon
Elektronisk påmeldingsskjema  
berit.lode.helland@sus.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.