SCID-2: Diagnostikk av pasienter med personlighetsforstyrrelser

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 2-dagers kurs arrangeres årlig i vårsemesteret, FoU-enheten

Kurset inngår i obligatorisk opplæringspakke for våre psykologer og LIS, men er også åpent for eksterne ved ledig kapasitet.

SCID-II brukes for å vurdere diagnoser etter akse 2 i DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual). Navnet er en forkortelse for Structured Clinical Interview for DSM-IV. 

Datoer for neste kurs er ikke satt, men kurset skal etter planen arrangeres ila høsten 2018

Målgruppe:

Leger, psykologer og evt. andre individualbehandlere med utredningsansvar.

Om kurset:

Kurset følger et opplegg fra Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri og det integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening på praktiske ferdigheter i diagnostisk utredning av pasienter med personlighetsforstyrrelser ved bruk av SCID-II.

Gjennom kurset skal deltakerne tilegne seg kunnskaper om hver enkelt personlighetsforstyrrelse og få testet egne praktiske ferdigheter gjennom skåring av et helhetlig SCID-II intervju. Både teoretisk og praktisk gjennomgang av instrumentet vil bli vektlagt.

Foreleser:

Ivar Elvik, psykologspesialist ved post A3, Spesialavdeling for voksne, Psykiatrisk divison, SUS.

Påmelding og praktisk informasjon:

Påmeldingsskjema legges ut så snart datoer for neste kurs er klare. Kursavgiften er kr 2 000,- og inkluderer enkel servering og eventuelt kursmateriell.

Godkjenninger:

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. Forutsatt minst 75% psykologer/leger kan det også godkjennes som 12 timers fritt spesialkurs.

Kurset er også godkjent av Norsk Sykepleierforbund som Meritterende med totalt 12 timer som kan brukes ihht kurstimekravet ifht klinisk spesialist i sykepleie/ spesial-sykepleie.

Det er også søkt godkjenning hos Den norske legeforening, og informasjon om eventuell godkjenning blir lagt ut så snart svar mottas.

Når og hvor

Tid
2-dagers kurs arrangeres årlig i vårsemesteret
Klokkeslett
 
Sted
Jan Johnsens gate 12
FoU-enheten, 3. etasje i F-bygget, Jan Johnsens gate 12.
 
Arrangør
FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontaktinformasjon
Berit Lode Helland, FoU-enheten, e-post berit.lode.helland@sus.no, telefon 51 51 56 25.
 
Fant du det du lette etter?