SCID-2: Diagnostikk av pasienter med personlighetsforstyrrelser

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 09.03.2017-10.03.2017 , FoU-enheten

Kurset inngår i obligatorisk opplæringspakke for våre psykologer og LIS, men er også åpent for eksterne ved ledig kapasitet.

SCID-II brukes for å vurdere diagnoser etter akse 2 i DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual). Navnet er en forkortelse for Structured Clinical Interview for DSM-IV. 

Tid og sted:

9.-10. mars 2017, kl 0900-1500 ved Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygget.

Målgruppe:

Leger, psykologer og evt. andre individualbehandlere med utredningsansvar.

Om kurset:

Kurset følger et opplegg fra Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri og det integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening på praktiske ferdigheter i diagnostisk utredning av pasienter med personlighetsforstyrrelser ved bruk av SCID-II.

Gjennom kurset skal deltakerne tilegne seg kunnskaper om hver enkelt personlighetsforstyrrelse og få testet egne praktiske ferdigheter gjennom skåring av et helhetlig SCID-II intervju. Både teoretisk og praktisk gjennomgang av instrumentet vil bli vektlagt.

Foreleser:

Ivar Elvik, psykologspesialist ved post A3, Spesialavdeling for voksne, Psykiatrisk divison, SUS.

Påmelding og praktisk informasjon:

Kursavgiften er kr 2 000,- og betales ved påmelding via elektronisk påmeldingsskjema nedenfor. Kursavgiften inkluderer enkel servering og eventuelt kursmateriell.

Påmeldingsskjema

Godkjenninger:

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. Forutsatt minst 75% psykologer/leger kan det også godkjennes som 12 timers fritt spesialkurs.

Kurset er også godkjent av Norsk Sykepleierforbund som Meritterende med totalt 12 timer som kan brukes ihht kurstimekravet ifht klinisk spesialist i sykepleie/ spesial-sykepleie.

Det er også søkt godkjenning hos Den norske legeforening, og informasjon om eventuell godkjenning blir lagt ut så snart svar mottas.

Når og hvor

Dato
09.03.2017-10.03.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Jan Johnsens gate 12
FoU-enheten, 3. etasje i F-bygget, Jan Johnsens gate 12.
 
Arrangør
FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontakt
Berit Lode Helland, FoU-enheten, e-post berit.lode.helland@sus.no, telefon 51 51 56 25.
 

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.