SCID-5 kurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 26.03.2020-27.03.2020, FoU-enheten, Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Stavanger Universitetssjukehus arrangerer kurs i SCID-5 for leger, psykologer og andre individualbehandlere. Kurset går over 2 dager.

KURSET I MARS UTGÅR. DET BLIR SATT OPP NYE KURS HØSTEN 2020.


På dette kurset lærer du å bruke SCID-5 i ditt utredningsarbeid. Dette er et av våre viktigste brede utredningsverktøy innen diagnostikk.

Nytt av året er at vi bruker en ny versjon av det som tidligere het SCID-I, som er tilpasset norske forhold og ICD-10. Dette kurset er derfor nyttig både for deg som aldri har brukt SCID før og for deg som ønsker en oppdatering om den nye versjonen.

Tid og sted:

26.-27. mars 2020, kl 0900-1500 i FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygget ved Stavanger Universitetssjukehus

Målgruppe:

Leger og psykologer. Andre individualbehandlere med utredningsansvar kan delta ved ledig kapasitet.

Forelesere:

Wenche ten Velden, PhD og psykologspesialist, leder ved TIPS og Liss Anda, undervisningsansvarlig psykolog ved FoU-enheten for psykisk helse. Begge er ansatt ved klinikker for psykisk helsevern, Stavanger Universitetssjukehus.

Påmelding og praktisk informasjon:

Påmelding gjøres i elektronisk påmeldingsskjema nedenfor. Kurset koster kr 2 000,- og kursavgiften betales enten direkte ved påmelding, eller ved å få tilsendt faktura i etterkant. Kursavgiften inkluderer enkel servering og eventuelt kursmateriell.

Påmeldingsskjema

Godkjenninger:

Kurset blir søkt godkjent i Norsk Psykologforening og Den norske legeforening. Informasjon om godkjenninger legges ut så snart svar mottas.

Når og hvor

Dato
26.03.2020-27.03.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00 2-dagers kurs arrangeres 1 gang årlig i vårsemesteret
Sted
Jan Johnsens gate 12
FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygget, Jan Johnsens gate 12.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontaktinformasjon
Berit Lode Helland, FoU-enheten, e-post berit.lode.helland@sus.no, telefon 51 51 56 25.
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  
berit.lode.helland@sus.no
Fant du det du lette etter?