Selvmordsforebygging på Vestlandet

Konferanse , 10.09.2018

Helse Vest RHF inviterer i samarbeid med «Velg å leve- prosjektet» i Rogaland til regional konferanse om forebygging av selvmord 10. september 2018

Konferansen retter seg mot:

  • fagpersoner i helseforetak, VOP, BUP og TSB
  • fagpersoner innen psykisk helse og rus i kommunene og fylkeskommunene
  • bruker — og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus

Bakgrunn

Selvmord er et stort folkehelseproblem i verden. I Norge dør om lag 550-600 mennesker av selvmord hvert år. Det antas at mellom 3 500 og 7 500 personer årlig forsøker å ta sitt eget liv.
Helseforetakene i Helse Vest jobber blant annet med å utarbeide en folkeopplysningskampanje for å øke kunnskapen rundt selvmordsatferd. Målet er å skape mer åpenhet og senke terskelen for å søke hjelp.
Helseforetakene samarbeider og om å utarbeide regional rutine for kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko for alle pasienter som er i behandling i psykisk helsevern barn og unge, voksne og TSB.

Konferansen er gratis.


Når og hvor

Dato
10.09.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Sola strand hotel
 
Innlegg fra
Marianne Chesak, fylkeskommunen. Geir Sverre Braut, Helse Stavanger. Åse Mattson, RVTS Vest. Dag Nordanger, RVTS Vest. Liv Solrunn Mellesdal, Helse Bergen. Oddvar Vignes. 
Kontakt
Påmeldingsfrist 30. august 2018. Påmelding sendes til marit.helgeland.marvik@sus.no

Det er satt av inntil 200 plasser til konferansen fordelt på fylkene.
 
Mer informasjon
marit.helgeland.marvik@sus.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.