Slagskole

Kurs, Undervisningen foregår over ett år, dagskurs, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Etter innvilgelse av midler fra Helse Vest HF, kan vi nå invitere kommunens ansatte til undervisning i slagrehabilitering. Tilbudet er gratis.

Program 21.februar 2017

I samarbeid med Time- og Stavanger kommune har vi vil temaene utgjøre programi en kurspakke på 5 hele kursdager.

Målgruppe: De helsefaglige utdanningene som ergoterapeut, fysioterapeut, vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og andre utdannede helsefag som inngår i kommunen sitt slagrehabiliteringstilbud.

Tidspunkt: 30.nov.15, 13.jan.16, 16.mars.16, 26.mai.16, 14.sept.16, 3.nov 16

Når og hvor

Tid
Undervisningen foregår over ett år, dagskurs
Sted
Sydbygget
Aulaen i 2.etg
 
Arrangør
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
i samarbeid med Nevrosenteret 
Innlegg fra
Leger, logopeder, synspedagog, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleier, psykolog, prest og ernæringsfysiolog. 
Kontakt
Bruk vedlagte påmeldingsskjema og send til oppgitt e-postadresse. Ved spørsmål kan en ta kontakt på e-post anne.presno@sus.no.
 

Tema:

 • Hjernen - oppbygging, funksjon, risikofaktorer, slag og slagbehandling, prognose
 • Kommunikasjon – Afasi, stemmevansker, taleapraksi
 • Syns- og sanseproblemer
 • Spiseprosessen
 • Sittebalanse
 • Ernæring
 • Kognitive utfall
 • Emosjonelle utfordringer
 • Forflytting
 • Eliminasjonsproblemer
 • Motoriske utfall
 • Skulderproblematikk
 • Struktur og rammer i hverdagen

Kurspakken søkes godkjent som meritterende til spesialistspesifikt kurs.

Det tverrfaglige arbeidet er spesielt viktig innen slagrehabilitering. Derfor er det også viktig å ha noe kjennskap til andre fagfelt enn sitt eget. Det gir grunnlag for å kunne jobbe godt tverrfaglig og helhetlig. Temaene som tas opp de ulike dagene vil derfor være spredd og de ulike faggruppene vil antakeligvis finne noe som er mer interessant enn annet. Likevel er det altså tanken at man tar hele kurspakken og ikke bare utvalgte deler.