Smertemestringskurs

Kurs , Lærings- og mestringssenteret

Mestringskurs for personer med langvarig smerte.

Opplegget er utarbeidet av et tverrfaglig team ved Stavanger universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger. Kurset bygger på forskning og har dokumentert langtidseffekt.

Tidspunkt:

Kurs 1: Mandag 15.01.18 - 22.01.18 - 29.01.18 - 05.02.18 - 19.02.18 - 26.02.18 - 05.03.18 - 12.03.18

Kurs 2: Mandag 09.04.18 - 16.04.18 - 23.04.18 - 30.04.18 - 07.05.18 - 14.05.18 - 28.05.18 - 04.06.18

8 ganger à 1 dag pr. uke fra kl. 09.00 - 14.30Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege. Henvisningen må blant annet inneholde følgende punkter:

  • Er motivert for og interessert i å delta i et aktivt, gruppebasert rehabiliteringsopplegg
  • Er mellom 20 og 70 år
  • Ikke alvorlig tilleggslidelse (eks. kreft, alvorlig psykisk sykdom med bevissthetsforstyrrelse)
  • Er i stand til å formidle seg skriftlig og muntlig på norsk
  • Er medisinsk utredet og ferdig behandlet, slik at man ikke risikerer å maskere bakenforligende sykdom
  • Er vurdert egnet for gruppedeltakelse

Henvisningen sendes:

Stavanger universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
PB 8100
4068 Stavanger

Når og hvor

Dato
15.01.2018-12.03.2018
Klokkeslett
09:00-14:30
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Smerteklinikken 
Kontakt
For informasjon kontakt:
Lærings- og mestringssenteret www.sus.no/lms
E-post: lms@sus.no
Telefon 51513082
 

Kursinnhold

Kurset består av fysisk aktivitet, undervisning, samtalegruppe, samt hjemmeoppgaver.
Sentrale tema er fysisk aktivitet, avspenning, mestring, selvbilde, nettverk, selvhjelp, kommunikasjon og kosthold. Opplegget krever stor grad av egenaktivitet.
Målet er å gi deg kunnskaper om hvordan du selv kan arbeide aktivt med å mestre smerter, og derved oppnå høyere livskvalitet og funksjon, til tross for smerter.

Viktige opplysninger

Som kursdeltaker er du en viktig ressurs i gruppen. Fremmøte er derfor obligatorisk og evt. fravær må meldes.
Utgifter til kurset blir kursmateriell kr. 350 + en egenandel.
Kaffe, te, frukt og lunsj kr 80.- pr gang.

Kurs 1

Mandag 15.01.18 - 22.01.18 - 29.01.18 - 05.02.18 - 19.02.18 - 26.02.18 - 05.03.18 - 12.03.18


Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.