Søvnapne: Å leve med søvnapne

Kurs, Det arrangeres kurs 2 ganger pr år over to dager kl 09.30 - 13.30 , Lærings- og mestringssenteret

Deltakerne skal få mer kunnskap om søvnapne slik at de mestrer hverdagen bedre og er bedre forberedt til behandling.

Tid: 

Tirsdag 05.09.2017 og torsdag 07.09.2017

Tirsdag 12.12.2017 og torsdag 14.12.2017

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege som sendes til:

Stavanger Universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Tid
Det arrangeres kurs 2 ganger pr år over to dager kl 09.30 - 13.30
Sted
Lærings- og mestringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Øre-, nese-, hals-avdelingen  
Innlegg fra
Brukerrepresentant, lege, sykepleier, representant fra Frisklivssentralene  
Kontakt
For informasjon kontakt:
Lærings-og mestringssenteret SUS , www.sus.no/lms 
E-post: lms@sus.no,    Telefon 5151 3082
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
Lunsj kr 80.- pr dag

Innhold

  • Hva er søvnapne? Behandling.
  • Erfaring med å leve med søvnapne
  • Teknikker for å mestre hverdagen bedre
  • Søvnhygiene
  • Om Frisklivssentralene