Søvnapne: Å leve med søvnapne

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Deltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

2020:

 • Tirsdag 21.01.20 og torsdag 23.01.20
 • Tirsdag 18.02.20 og torsdag 20.02.20
 • Tirsdag 26.05.20 og torsdag 28.05.20 - Utsatt
 • Tirsdag 01.09.20 og torsdag 03.09.20
 • Tirsdag 24.11.20 og torsdag 26.11.20

 • Tirsdag: 09.30 - 14.00.  Torsdag: 09.30 - 13.30

Det arrangeres fem kurs i året over to dager.

For mer informasjon i påvente av kurs anbefaler vi nettsiden til: www.sovnforeningen.no https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/friskliv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege som sendes til:

Stavanger Universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Øre-, nese-, hals-avdelingen  
Innlegg fra
Erfaren bruker, lege, sykepleier, representant fra Frisklivssentralene, LMS  
Kontaktinformasjon
For informasjon kontakt:
Lærings-og mestringssenteret SUS , www.sus.no/lms 
E-post: lms@sus.no,    Telefon 5151 3082
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
Lunsj kr 100.- pr dag

Innhold

 • Hva er søvnapne? Behandling.
 • Erfaring med å leve med søvnapne
 • Teknikker for å mestre hverdagen bedre
 • Søvnhygiene
 • Om Frisklivssentralene
Fant du det du lette etter?