Standard utredningspakke psykisk helse - introduksjonsdag

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 30.08.2017, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne, FoU-enheten

Kurset inngår i fast opplæringsprogram for nyansatte individualterapeuter ved klinikker for psykisk helsevern, men er også åpent for eksterne deltakere. 

Kurset arrangeres fast 2 ganger i året i januar/februar og august/september.

Tid og sted:

Onsdag 30. august kl 0815-1530 ved Stavanger Universitetssjukehus, 3. etasje i F-bygg i FoU-enheten - psykisk helse.

Innhold:

Oversikt over tester og screeningverktøy m.m. for:

  • Affektive lidelser
  • Psykose
  • Traume
  • Personlighetsforstyrrelse
  • Wechsler-testene
  • Rus
  • ADHD

Forelesere er psykologspesialister og overleger med spesialkompetanse ansatt ved klinikker for psykisk helsevern, Stavanger Universitetssjukehus.

Godkjenninger:

  • Norsk Psykologforening: 7 timers vedlikeholdsaktivitet.
  • Norsk Sykepleierforbund: meritterende med 7 timer ihht kurstimekravet for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Det er også søkt om godkjenning i Den norske legeforening for spesialitetene psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rusmedisin. Informasjon om eventuelle godkjenninger legges ut så snart svar mottas.

Påmelding og praktisk informasjon:

Bruk elektronisk påmeldingsskjema nedenfor.  Kursavgiften er kr 1 000,- og inkluderer enkel servering og eventuelt kursmateriell.

Påmeldingsskjema.

Når og hvor

Dato
30.08.2017 
Klokkeslett
08:15-15:30 
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, 3. etasje i F-bygg i FoU-enheten for psykisk helse. Gateadresse Jan Johnsens gate 12 (nedkjøring fra Armauer Hansensvei).
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontakt
Berit Lode Helland, e-post berit.lode.helland, telefon 51 51 56 25 - påmelding og praktiske forhold.
Åshild Skogerbø, undervisningsansvarlig psykolog, e-post ashild.skoberbo@sus.no - faglige spørsmål.
 
Mer informasjon
berit.lode.helland@sus.no