Standard utredningspakke psykisk helse - introduksjonsdag

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 29.01.2020, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne, FoU-enheten

Kurset inngår i fast opplæringsprogram for nyansatte individualterapeuter ved klinikker for psykisk helsevern, men er også åpent for eksterne deltakere. 

Kurset arrangeres fast 2 ganger i året i januar/februar og august/september.

Tid og sted:

onsdag 29. januar 2020, kl 0815-1530 ved Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje F-bygg.

Innhold:

Oversikt over tester og screeningverktøy m.m. for:

  • Affektive lidelser
  • Psykose
  • Traume
  • Personlighetsforstyrrelse
  • Wechsler-testene
  • Rus
  • ADHD

Forelesere er psykologspesialister og overleger med spesialkompetanse ansatt ved klinikker for psykisk helsevern, Stavanger Universitetssjukehus.

Godkjenninger:

  • Norsk Psykologforening: 7 timers vedlikeholdsaktivitet.
  • Norsk Sykepleierforbund: meritterende med 7 timer ihht kurstimekravet for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Påmelding og praktisk informasjon:

Bruk påmeldingsskjema nedenfor. Kursavgiften er kr 1 000,- og inkluderer kaffe/te/lunsj og eventuelt kursmateriell. du kan velge å betale kursavgiften direkte ved påmelding, eller få faktura tilsendt i etterkant av kurset.

Påmeldingsskjema

Kurset arrangeres i FoU-enheten, Klinikker for psykisk helsevern, 3. etasje i F-bygget ved Stavanger Universitetssjukehus.

Når og hvor

Dato
29.01.2020 
Klokkeslett
08:15-15:30 onsdag 29. januar, kl 0815-1530.
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, 3. etasje i F-bygg i FoU-enheten for psykisk helse. Gateadresse Jan Johnsens gate 12 (nedkjøring fra Armauer Hansensvei).
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontaktinformasjon
Berit Lode Helland, e-post berit.lode.helland, telefon 51 51 56 25.
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsskjema 
berit.lode.helland@sus.no
Fant du det du lette etter?