StaRus-konferansen 2017

Fagseminar, 05.04.2017, Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Et inspirasjonsseminar for kunnskapsutvikling innen rusfeltet

Hva skal vi bruke poliklinikkene til?

Det skjer store endringer i hjelpetilbudet til rusavhengige. Selvhjelpsgrupper og likemannsarbeid får stadig større betydning. Kommunene styrker sitt tilbud og tar større ansvar for den langsiktige oppfølgingen. Dette har stor betydning for hvordan det spesialiserte behandlingstilbudet utvikler seg.

I 2014 var temaet for StaRus-konferansen hva skal vi bruke døgninstitusjonene til. Noe som resulterte i betydningsfulle synspunktene for utviklingen av dette tilbudet.

I år retter vi oppmerksomheten mot det polikliniske tilbudet. Hva skal vi bruke poliklinikkene til, nå når resten av hjelpetilbudet gjennomgår så store endringer?

Målgruppe: Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innen rusfeltet

Bindende påmelding innen 06.03.17

https://www.deltager.no/staruskonferansen2017

Når og hvor

Dato
05.04.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Sola Strand Hotel, Axel Lunds veg 27, 4055 Sola
 
Arrangør
Avdeling rus og avhengighetsbehandling
i samarbeid med IRIS, Universitetet i Stavanger,Rogaland A-Senter 
Kontakt
 

21. Mars 2017 kl. 12.00 – 15.00 Workshop I

Sted: Rogaland A-senter, Skogstøstraen 37, 2 etasje, 4029 Stavanger

04. April 2017 kl. 18.00 – 21.00 kveldsarrangement

Inspirasjonsforedrag og film – ingen påmelding.
Sted: SF Kino Sandnes, Sal 6, Vågsgata 33, 4306 Sandnes

05. April 2017 kl. 09.00 – 15.00 Konferanse

Sted: Sola Strand Hotel, Axel Lunds veg 27, 4055 Sola

20. April 2017 kl. 12.00-15.00 Workshop II

Sted: Rogaland A-senter, Skogstøstraen 37, 2 etasje, 4029 Stavanger

Beskrivelse

StaRus konferansen er en dialog-konferanse for alle som ønsker å bidra til kunnskapsutviklingen på rusfeltet. StaRus-konferansen har blitt en møteplass der ulike grupper av fagfolk, brukere og pårørende har oppnådd gode dialoger. Formålet er å ytterlig øke interessen for konferansen, særlig blant grupper som i mindre grad deltar på andre konferanser. Videre er formålet å produsere et dokument som mange kan ha nytte av i utviklingen av tjenestetilbudet på rusfeltet.

I år vil konferansen bli lagt opp på følgende måte:

1. Workshop I, Rogaland A-senter, 21. Mars 2017 kl. 12.00 – 15.00

De som melder seg på workshop I forplikter seg til også å delta på konferansen på Sola. Det er også ønskelig at en deltar på Workshop II. Workshopen legges opp som første fase i et open-space-opplegg, dvs at temaene for gruppene blir formulert, vi diskuterer om temaene er relevante i forhold til det overordnete temaet og hvilke vi vil prioritere om vi får for mange tema. Produktet fra workshopen er dermed et program for det som så skal foregå på Sola den 05.april. Gruppeleder er dermed også avklart.

2. Kveldsarrangement SF-kino Sandnes, Sal 6, 04.april 2017 kl. 18.00-21.00

Inspirasjonsforedrag og film. Ingen påmelding.

3. Konferanse, Sola Strand Hotell, 05.april 2017 kl. 09.00 – 15.00

Alle påmeldte får tilsendt program med gruppetema på forhånd. Programmet: Introduksjon med presentasjon av overordnet tema, «referat» fra workshop I og kvelden før. Så kjører vi open space – direkte i grupper med forhåndsbestemte tema og ledere, og en referent i hver gruppe. Avsluttes med en kort samling der vi ber om synspunkter på opplegget.

4. Workshop II, Rogaland A-senter, 20.april 2017 kl. 12.00-15.00

Referatene fra gruppene blir sendt ut på forhånd. Vi går igjennom referatene – sorterer og sammenfatter: målsettingen er å lage et dokument med anbefalinger til hvordan det polikliniske tilbudet bør utvikles videre.